من قیاس از سیستان آرم که آن شهر من است+وز پی خویشان ز شهر خویشتن دارم خبر
آیین‌نامه و فرم‌های ارتقای مرتبه‌ی اعضای محترم هیأت علمی

   اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه جهت ارتقای مرتبه می‌توانند از این قسمت، آیین‌نامه و فرم‌های مربوطه را دریافت نمایند.
منبع:
فايلها


111.pdf 1.36 MB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - آیین‌نامه
جلد پيوست 2 آيين نامه.doc 25.6 KB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - جلد پیوست ۲ آیین‌نامه
فرم الف و ب.doc 102.912 KB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - فرم الف و ب
فرم ج.doc 169.984 KB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - فرم ج
فرم د.doc 146.944 KB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - فرم د
فرم شماره 1و2و3و4-ماده 1و2و3و4.doc 1.27 MB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - فرم شماره‌ی یك تا چهار - ماده‌ی یك تا چهار
فرم كميت و كيفيت.doc 141.312 KB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - فرم كمیت و كیفیت
کاربرگ نظرخواهي.doc 41.984 KB ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیأت علمی - كاربرگ نظرخواهی

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۲۴ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

غیرقابل استناد

موضوعاتی که در ادامه مطلب آمده است از وبلاگ گروه فقه دانشگاه آزاد اسلامی

قم اخذ شده است که ملاحظه آنها می تواند برای دانشجویان فضای ذهنی مناسبی

را جهت رسیدن به موضوع پایان نامه ایجاد کند.

البته بسیاری از این موضوعات یا کلی هستند و یا فقط به اندازه تدوین یک مقاله

هستند نه پایان نامه و بسیاری از آنها تکراری هستند و اغلب قریب به اتفاق آنها

هم ویرایش نشده.

بنابراین دانشجویان نمی توانند بدون دقت و تامل لازم با استناد به درج در وبلاگ

گروه به پیشنهاد همین موضوعات اقدام کنند چرا که الزاما موضوعات مندرج در

ادامه مطالب با شکل و شرایط فعلی  مورد تایید نیستند. 

موضوعات اخذ شده در رشته اصول فقه ـ فقه عبادات و فقه معاملات


1- آسیب شناسی حجیت خبر واحد
2- آیات الأحکام (نکاح و ارث)
3- آیا خمس حق وحدانی است یا نه؟
4- آیا شرط فاسد موجب فساد عقد هست یا نه؟
5- آیا کفار مخاطب به احکام شرعی و مکلف به فروعند؟
6- اتصال ماء قلیل و نجاست کافر
7- اثبات قاعدیت قاعده وزر
8- اثبات ماه هلال
9- اثر اجازه
10- اثر معرفه النفس إلی الکمال
11- اجاره
12- اجاره به شرط تملیک
13- اجاره رحم و آثار مترتب بر آن
14- اجتماع امر و نهی
15- اجتهاد
16- اجتهاد مطلق و متجزی
17- اجتهاد و شخصیت حقوقی (فقه و نهاد حقوقی استنباط)
18- اجرای حدود در عصر غیبت
19- اجزاء
20- اجماع از دیدگاه شیعه و اهل سنّت
21- اجناسی که به آنها زکات تعلق می گیرد
22- اجیر و احکام آن
23- اجیر و احکام آن در عقد اجاره
24- احکام آبها
25- احکام اجازه و رد در عقد فضولی
26- احکام اراضی به حسب مالکیت آن
27- احکام ارتداد
28- احکام استثنائی زنان در فقه اسلامی
29- احکام السمع
30- احکام الکتابه فی ابواب الفقه
31- احکام المیت
32- احکام اولیه و ثانویه
33- احکام اهل کتاب
34- احکام بیع صرف و سلم
35- احکام پول
36- احکام ثانوی و ولائی ائمه(ع)
37- احکام جشن و شادمانی در اسلام
38- احکام جنین
39- احکام حضانت
40- احکام حضانت در فقه شیعه
41- احکام حیض
42- احکام خاصة اهل سنّت از دیدگاه امامیه
43- احکام خمس
44- احکام خنثی و تبدیل جنسیت
45- احکام روزة مسافر
46- احکام سقط جنین
47- احکام سمع در ابواب فقهیه
48- احکام صبی در عبادات
49- احکام ظروف (طلا و نقره)
50- احکام عبادات غیرصلاتی در مسجد
51- احکام عبادی کودکان
52- احکام غصب فی الاعیان و المنافع
53- احکام غنا از دیدگاه محقق سبزواری
54- احکام فقهی اسلام دربارة مسلمان و کافر
55- احکام فقهی اوراق بهادار
56- احکام فقهی آلات قمار
57- احکام فقهی بسمله
58- احکام فقهی پول‌های جدید
59- احکام فقهی زمین
60- احکام فقهی طرق و شوارع
61- احکام فقهی کلب
62- احکام فقهی کلیسا و کنیسه
63- احکام فقهی مربوط به قرآن
64- احکام فقهی مهریه
65- احکام فقیر در اسلام
66- احکام محاربه
67- احکام مربوط به تصویر ذوی الروح
68- احکام مرتد
69- احکام مرتع‌ها
70- احکام مسافر
71- احکام مسجد و جایگاه آن
72- احکام نگاه
73- احکام نگاه به تصویر
74- احکام نگاه در فقه شیعه
75- احکام نواصب، طهارت و نجاست، تصرف اموال آنها، وجوب قتل آنها و ...
76- احکام و حقوق کودک از نظر فقه و حقوق مدنی
77- احکام وطن
78- احیاء اراضی موات در حکومت اسلامی
79- اخبار تحلیل خمس
80- اختصاص خمس به ارباح
81- اختصاص خمس به فقیه حاکم
82- اخذ اجرت بر واجبات
83- اخذ الأجره علی الواجبات و المستحبّات
84- اخذ به شفعه
85- اخلال به ترتب اعمال عمره و حج و اختلاف انظار فقها در منابع فقهی امامیه
86- ادله اثبات دعوی
87- ادله خیار غبن
88- ادله ضمانت
89- ادله فقهی الزام حکومتی حجاب
90- اذان
91- اذن
92- اذن ولی در نکاح باکره
93- اراضی
94- ارتداد و احکام آن
95- ارتداد، موارد، احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
96- ارث زن
97- ارث زن از دیدگاه امامیه و اهل سنت
98- ارث زوجه از عقار در فقه فریقین
99- ارث زوجین از دیدگاه فقه
100- ارزش و مالیت از دیدگاه فقه و اقتصاد
101- ارش الجنایه در فقه
102- ازدواج با بیگانگان
103- ازدواج با غیرمسلمان در فقه فریقین
104- ازدواج مسلم با غیرمسلم
105- ازدواج موقّت
106- اسباب الضمان
107- استثناء وجه و کفّین از حرمت نگاه به زن
108- استثنائات ربا
109- استحاله
110- استحقاق منتسبین به هاشم از طرف مادر نسبت به خمس
111- استصحاب تعلیقی
112- استصحاب در احکام
113- استصحاب در شبهات حکمیه
114- استصحاب در شک در مقتضی
115- استصحاب عدم ازلی
116- استصحاب عدم ازلی با رویکرد به تطبیقات
117- استصحاب کلی
118- استصحاب و شبهات حکمیه
119- استطاعت در حج
120- استظلال
121- استظلال در حج و احکام آن
122- استعمال لفظ در اکثر از معنی
123- استقلال
124- استنباط قواعد معاملات و قراردادهای مستحدثه
125- استهلال
126- اسلام و جنسیت
127- اشتراط اتحاد آفاق در رؤیت هلال
128- اشتراط اعلمیت در مرجع تقلید
129- اشتراط اعلمیت در ولی فقیه
130- اشتراط تثبیت نیه السفر فی جواز الافطار
131- اصاله الإشتغال فی الشک فی المکلف به
132- اصاله الزوم
133- اصاله الصحّه یا مشتق
134- اصحاب اجماع
135- اصل اول در خیار
136- اصل اولی در انتفاع و اکتساب نجاسات و متنجسات
137- اصل برائت عقلی و شرعی
138- اصل تألیف قلوب و آثار فقهی آن در فقه سیاسی
139- اصل در پرداخت دیه (مقادیر دیات در کتب فقهی)
140- اصل مثبِت
141- اصل نفی ظلم در فقه
142- اصل و ظاهر
143- اضطراریات و تغییرات فیزیکی در حج
144- اعتبار اسلام الذابح
145- اعتکاف
146- اعسار
147- اعلمیت در مرجع تقلید
148- افتراق آفاق
149- افراط و تفریط در امانت
150- افلاس
151- اقتصاد مشارکت
152- اقرار
153- اقرار العقلاء علی انفسهم
154- اقسام دلالات ثلاث از منظر فریقین
155- اقسام دیات قتل
156- اقسام عدّه و احکام آن
157- اقسام مرتد و احکام آن
158- اقلیت‌های دینی
159- الاجزاء (فی اجزاء الماتی به بالامر الظاهری عن الامور به الواقعی)
160- الاحصار
161- الاستنساخ وما یتفرع علیه من احکام
162- الاعراض عن الملک
163- البحث عن أقسام الواجب
164- البیوع المنهی عنه
165- البیوع المنهیه بالحرمه التکلیفیه
166- التحقیق فی ادله الاثبات الدعوی
167- التحقیق فی الارتداد موضوعاً و حکماً
168- التسامح فی ادله السنن
169- الحجب فی الإرث
170- الزیاده فی الصلاه
171- السرقه و أحکامها فی الإسلام
172- العموم، تعریفه و تقسیمه
173- القرائه فی الصلاه الیومیه
174- القرض و الدین و أحکامهما
175- الکنائس و البیع فی دار الاسلام
176- المهادنه
177- الوصیه
178- الوضع و الإستعمال
179- الولایه علی الصغیر فی العقود دراسه مقارنه
180- امر به معروف و نهی از منکر از نگاه شیعه و اهل سنت
181- امر به معروف و نهی از منکر و آزادی
182- امکان تعبد به ظن
183- امنیت اجتماعی از نگاه شریعت اسلام
184- امنیت از دیدگاه اسلام
185- امور حسبیه
186- انحلال علم اجمالی
187- انفال
188- انفساخ عقد در نکاح، بیع، اجاره از دیدگاه فقه و قانون
189- انفعال الماء القلیل
190- انقلاب النسبه
191- انواع استحاضه و احکام آن
192- اوفوا بالعقود در فقه عامه و خاصه
193- اوقات الصلاه و جمع بین الصلواتین
194- اولیاء عقد
195- اهداء اعضاء
196- بازشناسی قلمرو ربای معاملی
197- بانکداری در اسلام
198- بحوث حول الغیبه
199- برائت شرعیه
200- برائت عقلیه
201- بررسی احکام آبزیان
202- بررسی احکام تقلید
203- بررسی احکام حکومتی و ولائی
204- بررسی احکام سجده
205- بررسی احکام فقهی مجهول المالک
206- بررسی احکام فقهی مطبوعات
207- بررسی احکام مکان مصلی
208- بررسی اخبار علاجیه در باب تعارض و تعادل و تزاحم
209- بررسی اخبار من بلغ
210- بررسی ادله وجوب تعیینی نماز جمعه
211- بررسی ادله استصحاب (از سیره و ظن و اجماع و اخبار)
212- بررسی اصولی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و جایگاه آن دو در فرآیند استنباط حکم شرعی
213- بررسی انظار علماء در مقدمات مفوّته
214- بررسی آثار فقهی و حقوقی فناوری DNA (شبیه سازی)
215- بررسی آیات دالّ بر حجیت خبر واحد
216- بررسی بحث قبله در نماز
217- بررسی به شرط بلوغ، رشد، و عقل در معاملات بالمعنی الاعم از منظر فقه خاصه و عامه
218- بررسی تساوی دینی زن و مرد
219- بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه شیعه و سنت
220- بررسی تطبیقی شرط در معاملات از منظر شیخ انصاری و سیدمحمد کاظم یزدی و صاحب جواهر
221- بررسی تطبیقی طواف در مذاهب مختلفه
222- بررسی تطبیقی قاعده لاضرر درفقه
223- بررسی تطبیقی ماهیت دیه در فقه
224- بررسی تطبیقی موانع ارث از دیدگاه عامه و خاصه
225- بررسی تعارض غیرمستقر در ادلة شرعیه
226- بررسی تعارض فقه و حقوق در تطبیق قاعده عسر و حرج بر مسائل فقه خانواده
227- بررسی تفصیلی آیات الاحکام کیفری
228- بررسی تولید غیرطبیعی از طریق شرعی
229- بررسی جایگاه پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) درباره تشریح احکام
230- بررسی جایگاه عقل در استنباط احکام شرعی
231- بررسی جرائم صغار و مجانین از منظر حقوق و روایات اهل بیت(ع)
232- بررسی جهاد و دفاع از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنّت
233- بررسی حجیت ظواهر قرآن از دیدگاه شیعه و سنی
234- بررسی حجیت قیاس و اجماع از نظر فریقین
235- بررسی حجیت مثبتات اصول و امارات
236- بررسی حدیث رفع
237- بررسی حرمت خون مسلمان در روایات و آیات
238- بررسی حقوق اجتماعی زن و امامت جماعت و مرجعیت
239- بررسی حقوق ارتفاقیه در فقه
240- بررسی حکم رحم جایگزینی و مسائل مربوط به آن
241- بررسی حکم رشوه در فقه شیعه
242- بررسی حکم فقهی تجسس و موارد استثنای آن
243- بررسی حکم فقهی وجوب خمس در معادن
244- بررسی حکم لقیط و شروط یابنده آن
245- بررسی حکم معاطات و انظار متقدمین و متأخرین در این رابطه
246- بررسی رجال کامل الزیارات
247- بررسی روایات قیام‌های قبل از قیام امام زمان(عج)
248- بررسی سیر تاریخی حکم تقلید در فروع دین (از منظر فقه خاصه و عامه)
249- بررسی شخصیت رجالی و حدیثی علی بن ابی حمزه بطائنی
250- بررسی شخصیت رجالی و حدیثی محمدبن سنان
251- بررسی شرائط طواف
252- بررسی شرط اجتهاد در قاضی (شامل بررسی ادله، چگونگی اثبات یا عدم اثبات آن برای قاضی)
253- بررسی شرط اجتهاد قاضی در فقه خاصه و عامه
254- بررسی شرط رشد از منظر فقه شیعه و عامه
255- بررسی شرطیت اذن پدر در ازدواج دختر
256- بررسی شروط مخالف کتاب و سنّت و نقش آن
257- بررسی عدّه و آثار آن در فقه امامیه
258- بررسی فقهی احکام حیوانات بحری
259- بررسی فقهی احکام سوگند در قضا
260- بررسی فقهی ادله وجوب قربانی در منی و امکان تغییر آن بر اساس مقتضیات زمان
261- بررسی فقهی اذان و اقامه
262- بررسی فقهی اعانت، تعاون و معاونت بر اثم
263- بررسی فقهی اقتصادی ویژگیهای نظام مالی اسلامی و برخی ابزارهای آن
264- بررسی فقهی الکل و فراورده های آن
265- بررسی فقهی اماکن تغییر مسافر
266- بررسی فقهی بازار بورس
267- بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای
268- بررسی فقهی بیت المال عند الامامیه
269- بررسی فقهی پوشش زن در فقه امامیه
270- بررسی فقهی تسبیحات اربعه درنماز
271- بررسی فقهی حج براساس وصیت
272- بررسی فقهی حد زنا
273- بررسی فقهی حقوق مالی (تحجیر و...)
274- 1 بررسی فقهی ربای قرضی از دیدگاه فریقین
275- بررسی فقهی ریش تراشی
276- بررسی فقهی سعی موضوعاً و حکماً
277- بررسی فقهی شرکت و مصادیق جدید آن
278- بررسی فقهی شروط ضمن عقد
279- بررسی فقهی صدقه غیر زکات
280- بررسی فقهی طلاق قضائی
281- بررسی فقهی عقد بیمه
282- بررسی فقهی عملیات استشهادی
283- بررسی فقهی قراردادهای مستقبلیات، اختیارات و فروش استقراضی از دیدگاه فقه امامیه و عامه
284- بررسی فقهی کارگزاران
285- بررسی فقهی کلیسا و کنیسه
286- بررسی فقهی لهو
287- بررسی فقهی ماهیت عقد سرقفلی و لوازم و آثار مترتب بر آن
288- بررسی فقهی مسکرات با مصادیق جدید
289- بررسی فقهی مسئله شبیه سازی انسان
290- بررسی فقهی معاملات اینترنتی
291- بررسی فقهی معاملات بانکی
292- بررسی فقهی مکان قربانی در حال حاضر
293- بررسی فقهی مواد مخدر
294- بررسی فقهی موجبات ضمان قهری
295- بررسی فقهی نفقه زوجه
296- بررسی فقهی نماز قضای والدین
297- بررسی فقهی و حقوقی وقف بیت المال از دیدگاه فریقین
298- بررسی فقهی وطن
299- بررسی فقهی ولایت زن و گستره آن
300- بررسی فقهی همراه داشتن اجزاء میته در نماز
301- بررسی کیفیت و احکام تشهد
302- بررسی مبانی رجالی محقق خوئی
303- بررسی مبانی فقهی حفظ محیط زیست
304- بررسی مبانی فقهی ربای قرضی از دیدگاه فریقین
305- بررسی مجعول در باب امارات
306- بررسی محدودة حرم مکه و احکام فقهی آن
307- بررسی مسائل فقهی حقوقی عیوبی که سبب فسخ نکاح می شود
308- بررسی مسئله قران بین دو عمره
309- بررسی مسئله تعلق خمس به عین یا ذمه
310- بررسی مسئله جزیه در فقه اسلامی
311- بررسی مشرب اصولی شیخ محمدحسین اصفهانی
312- بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی ارتداد
313- بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع
314- بررسی موارد اختلاف احکام مسلمان و کافر
315- بررسی موارد جواز بیع وقف از نظر امام و صاحب جواهر
316- بررسی مواقیت احرام در حج عمره
317- بررسی نظریه حصر زکات در عناوین تسعه
318- بررسی نهاد بیع الخیار از نگاه فقه اسلامی
319- بررسی و تحلیل انواع تعلیلات شرعی با رویکرد تطبیقی
320- بررسی و نقد تئوری تساوی دیه زن و مرد
321- بررسی واجبات احرام
322- بررسی وجوب جزئیت سوره کامل برای نماز
323- بغی و تمرّد در حکومت اسلامی
324- بلوغ دختران
325- بیع خیار و کاربرد آن در بانکداری
326- بیع زمانی، ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقهاء
327- بیع صرف
328- بیع فضولی
329- بیع وقف
330- پذیرش سرپرستی از حاکم غیر مأذون
331- پوشش
332- پوشش بانوان در برابر محارم
333- پوشش لباس و زیورآلات خاص جنس مخالف
334- پیوند اعضاء از دیدگاه فریقین
335- تابعیت ولی فقیه از منظر فقهی
336- تأثیر اعسار زوج در حق حبس زوجه
337- تأثیر عقد نکاح صغیره در نشر حرمت
338- تأثیر موافقت یا مخالفت کتاب در حجیت خبر و در ترجیح اخبار متعارضه
339- تبدیل سنه
340- تبعیض در تقلید
341- تبیین تئوریک روابط مسلمین با اهل کتاب
342- تبیین ماهیت واجب تعبدی وتوصلی مقتضای اصل
343- تجرّی
344- تحدید کرّ
345- تحقیق پیرامون حکم ارتداد در اسلام و حقوق بشر
346- تحقیق در اوقات صلاه
347- تحقیقی پیرامون مبادی اجتهاد
348- تحلیل خمس
349- تحلیل فقهی و حقوقی توبه از منظر اسلام
350- تحلیل و تحقیق، تدرء الحدود بالشبهات
351- تحلیلی پیرامون آیة شریفة خمس
352- تحلیلی در تقسیم گناه به صغیره و کبیره از منظر فقه
353- تخصیص آیات قرآنیه به روایات شریفه و نتایج آن در احکام الهیه
354- تخییر بین قصر و اتمام نماز در مکانهای چهارگانه (مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین(ع))
355- تدلیس در عقد احکام و آثار آن
356- ترتّب
357- تروک احرام
358- تزاحم ولایت فقهاء با فقیه حاکم
359- تسامح در ادلة سنن
360- تسرّی وجوب زکات
361- تشرّفات در عصر غیبت، بایدها و نبایدها
362- تشویق و تنبیه کودکان از منظر فقه شیعه
363- تشهّد
364- تصدی مناصب ولایی توسط زنان از نگاه کتاب و سنت
365- تصویر ذوی الارواح
366- تطبیقات الاصول فی علم الفقه
367- تطوّر مسئله تعارض الادله
368- تطهیر و تنجیس قرآن
369- تعاطی المخدرات احکام فقهیه و آثار اجتماعیه
370- تعریف محاربه و احکام آن
371- تعزیرات
372- تعلق خمس به عین
373- تعلیق در عقود و ایقاعات
374- تعویض السند
375- تعیین اصول مقارنه در وجه حجیت ظواهر
376- تغلیظ دیه
377- تغییر جنسیت
378- تفاوت حدود و تعزیرات
379- تفاوت زن و مرد در احکام ارث
380- تفاوتهای زن و مرد در صلاه
381- تفاوتهای فقهی زن و مرد
382- تقدیر مسافت شرعی در صلوه مسافر
383- تقسیم الخمس الی سهم الإمام و سهم السّاداه
384- تقلید میت
385- تقلید، موارد احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
386- تقیه
387- تقیه و نقش آن در فقه و نظام اسلامی
388- تلف قبل القبض
389- تمسّک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه
390- تمسّک به عام در شهادت
391- تملیک سهم امام
392- تناسب حکم و موضوع
393- تنبیه
394- تنجیس متنجس
395- تنجیم
396- توبه
397- تیمم که آن را طهارت ترابیه می گویند و اینکه کیفیت آن چگونه است
398- ثروت‌های طبیعی
399- جایگاه اجماع در منظر امامیه و عامه
400- جایگاه امنیت در فقه شیعه
401- جایگاه بحث هیئت در علم اصول
402- جایگاه حبس در فقه اسلامی و قوانین مدوّن
403- جایگاه سیرة عقلائیه
404- جایگاه شهرت و سیره در استنباط احکام
405- جایگاه عرف در استنباطات فقهی
406- جایگاه عقل در استنباط احکام
407- جایگاه عقل در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره)
408- جایگاه عقل در فقه
409- جایگاه فقهی حج کودکان
410- جایگاه قرآن در استنباط
411- جایگاه قرض از منظر مذهب شیعه و اهل سنّت
412- جایگاه کتاب عزیز در حجیت اخبار و روایات
413- جایگاه نظام مالیاتی در اسلام
414- جایگاه نیت در عبادات اسلامی
415- جریان المعاطاه فی الإجاره
416- جزیه و احکام آن در فقه اسلامی و چگونگی اخذ آن در زمان غیبت
417- جمع حکم واقعی و ظاهری
418- جنابت
419- جنابت زن با انزال
420- جواز اجتماع امر و نهی در یک چیز
421- جواز نظر به وجه و کفّین اجنبیه
422- جهاد ابتدایی و آزادی
423- جهاد و دفاع
424- چالش‌های حقوق زنان در فقه اسلامی
425- حجر و آثار فقهی آن
426- حجر و معاملة محجورین
427- حجیت استصحاب در جریان استصحاب عدم ازلی
428- حجیت اصل برائت از نظر سنّت
429- حجیت اقوال رجالین
430- حجیت بینه و عدل واحد
431- حجیت خبر واحد در غیر احکام
432- حجیت دلیل عقلی از دیدگاه شهید صدر(ره)
433- حجیت ظن در اعتقادات
434- حجیت ظواهر
435- حجیت ظهور
436- حجیت عام با اجمال مخصص
437- حجیت عقل
438- حجیت علم قاضی
439- حجیت علم قاضی از راه تشخیص آزمایشگاهی
440- حجیت قول رجالی
441- حجیت قول رجالی در موضوعات
442- حجیت قول لغوی
443- حجیت مرسلات صدوق از دیدگاه فقهاء
444- حجیت ید مسلمان و سوق مسلمین
445- حجیه خبرالثقه فی الموضوعات حساً و حدساً
446- حدّ مطاف
447- حدود اعتبار اخبار آحاد
448- حدود پوشش زن در نماز و غیرنماز
449- حدود قوامیّت مرد به همسر در فقه شیعه
450- حدود معاشرت با نامحرم از دیدگاه فقه
451- حدیث رفع
452- حدیث رفع ازنگاه اصول مقارن
453- حدیث لاتعاد
454- حرمت اعانه بر اثم
455- حرمت خرید و فروش کتب ضالّه
456- حرمت ربا در مذاهب اسلامی
457- حرمه الاعانه علی الاثم و العدوان
458- حریم در فقه و حقوق
459- حسبه و دولت
460- حضانت کودک پس از جدائی والدین
461- حق الله و حق الناس در مقررات کیفری
462- حق الماره
463- حقّ الناس
464- حق النشوز و الشقاق
465- حق قصاص و دیة‌ غیرمسلمان
466- حق و حکم
467- حقوق اقلیت‌های دینی
468- حقوق دختر در اسلام از دیدگاه آیات و روایات
469- حقوق زن و مرد در طلاق
470- حقوق زن و مقتضیات زمان
471- حقوق زوجین
472- حقوق کیفری زن
473- حقوق مالی زن
474- حقوق متقابل اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی
475- حقوق متقابل بیمار و طبیب
476- حقوق متقابل زوجین در فقه و قانون
477- حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام
478- حقوق والدین
479- حقوق همسر در اسلام
480- حقیقت ادعائی
481- حقیقت و ماهیت موسیقی غنا
482- حقیقی یا حکمی بودن زوجیت مطلقه رجعیه
483- حکم احیاء موات در اراضی
484- حکم اراضی خراجیه
485- حکم اقتداء به غیر شیعه در نماز جماعت (بررسی شرط ایمان در نماز جماعت)
486- حکم الذبائح بالآلات المکانیکیه الحدیثه
487- حکم بیع سلاح و به کارگیری انواع سلاح در مقابل دشمن
488- حکم تشریح در فقه اسلامی
489- حکم حاکم اسلامی به ثبوت رؤیت هلال
490- حکم حضور و بازیگری زن در سینما و تئاتر
491- حکم حیله های فرار از ربا و فلسفه تحریم ربا
492- حکم خاطی و جاهل در حکم و موضوع
493- حکم خمس در زمان غیبت و مصرف آن
494- حکم خمس هدیه
495- حکم ربای تولیدی
496- حکم زکات در غیر موارد نه گانه
497- حکم سقط جنین در فقه فریقین
498- حکم شرط فاسد
499- حکم شرعی از دیدگاه امام
500- حکم غناء مطرب از نظر عقل و نقل
501- حکم فقهی تجسس
502- حکم کتب و امواج ضلال
503- حکم مجسمه
504- حکم مسافر در سفر شغلی
505- حکم مطهریت زمین و آفتاب
506- حکم منکر ضروری دین
507- حکم نکاح موقت نزد فریقین
508- حکم نگاه به زنان بدحجاب مسلمان
509- حکم نماز مسافر در زمان حاضر
510- حکم وضعی قرض ربوی
511- حکومت
512- حل تعارض ادله برائت و احتیاط در شبهات حکمیه
513- حل تعارضات فقه و حقوق بشر
514- حمل فعل مسلم بر صحّه
515- حیل شرعی
516- حیل فرار از ربا
517- خبر واحد
518- خراج
519- خرید و فروش اعیان نجسه
520- خسارات مازاد بر دیه
521- خطابات قانونی در اندیشه امام خمینی(ره)
522- خطابات قانونیه
523- خلط تشریع و تکوین
524- خلود در دوزخ
525- خمس
526- خمس ارتفاع قیمت
527- خمس در ارباح مکاسب (مطلق الفوائد است یا فائده مکتسبه)
528- خمس رأس المال
529- خمس فاضل مؤونه السنه من ارجاح المکاسب
530- خمس فایده
531- خمس مال مخلوط به حرام
532- خمس منافع کسب
533- خوانندگی
534- خوردن سنگ به جمره
535- خیار تدلیس
536- خیار عیب
537- خیار غبن
538- خیار مجلس
539- دارالاسلام، احکام و مسائل آن در فقه سیاسی شیعه
540- دراسه و تحلیل حول اخبار العلاجیه
541- دلالت استصحاب و لزوم معاطاه
542- دلالت نهی بر فساد
543- دور الابراء فی الفقه الامامیه
544- دور العداله فی الفقه الاسلامی
545- دوران الأمرین الأقل و الأکثر
546- دیة اقسام قتل
547- دیة زن
548- دیه المنافع
549- دیه النفس
550- دیه و قصاص زن و مرد در فقه
551- ذبح و شکار حیوانات
552- ذبیحة اهل کتاب
553- ذبیحة غیرمسلم
554- ذبیحه کفار در عصر حاضر
555- رابطة عقل و دین از دیدگاه ابن رشد و توماس
556- رابطة فرد و دولت در اندیشة فقیهان شیعه
557- رابطه فقه (تمام ابواب فقهی) با حکومت
558- راههای تحقق نَسَب
559- راههای ثبوت هلال
560- ربا و مسائل مستحدثة آن
561- ربای قرضی
562- رجم
563- رحم جایگزینی
564- رساله فی استظلال محرم
565- رساله فی الطواف
566- رساله فی النیه و العباده
567- رشد، آثار و احکام آن در فقه اسلامی
568- رشوه
569- رمی جمرات
570- روش استنباط نظام اقتصادی اسلام
571- روش تقسیم ترکه
572- روش فقاهتی صاحب حدائق (قدس سره)
573- رهبانیت عملی، گذر از مشکلات برخی احکام
574- رؤیت هلال با چشم مسلّح و غیرمسلّح
575- رؤیت هلال و طرق اثبات آن
576- ریا در اسلام
577- ریا در عبادات
578- زکات
579- زکات غلات اربع
580- زکات مال التجاره از دیدگاه فریقین
581- زنانی که ازدواج با آنها حرام است و محرم نیستند
582- زندان
583- سابّ النّبی و الإمام(ع) و أحکامه
584- ستر زن در نماز، خانه و اجتماع
585- ستر و ساتر در نماز و غیرنماز
586- ستر و نظر از منظر احکام شرع
587- سجده
588- سرپرستی وصی برای اصول صغیر
589- سعادت در فلسفة سیاسی اسلام
590- سعی و احکام آن
591- سقط جنین
592- سلام
593- سنت، منبع استنباط احکام (اصولی)
594- سوق مسلمین
595- سیر تحول اجتهاد
596- سیره عقلاء
597- سیره عقلاء و ارتکاز عقلاء نسبت به سیره قدیمه و جدیده
598- شبهة حکمیه و موضوعیه
599- شبهة محصوره و غیرمحصوره
600- شبهة مصداقیه
601- شبیه‌سازی انسان از دیدگاه حلیت
602- شرایط وجوب حجت الاسلام
603- شرائط اصول عملیه
604- شرائط الجماعه
605- شرائط بایع و مشتری در معامله
606- شرائط جماعت و محدوده آن
607- شرائط ذابح در حلیت ذبیحه
608- شرائط رضاع در فقه اسلامی
609- شرائط ضمن عقد در نکاح و سایر عقود
610- شرائط ضمن عقد نکاح
611- شرائط قاضی در فقه امامیه
612- شرائط قسامه
613- شرائط قصاص
614- شرائط قصر
615- شرائط مال مرهون
616- شرائط نائب در حج
617- شرائط نشر حرمت در رضا
618- شرائط و صفات قاضی
619- شرائط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر
620- شرط استقبال در صلاه
621- شرط تضمین سرمایه در عقد مضاربه
622- شرط ذکوریت با رویکرد اعتبار آن درمرجعیت، قضاوت و ریاست جمهوری
623- شرط عدالت امام جماعت
624- شرط متأخر
625- شرطیت عدالت در ابواب مختلف فقهی
626- شرکت در فقه اسلامی
627- شروط ابتدائی
628- شروط باطل و اقسام و احکام آن در عقد
629- شروط و احکام فقهی آن
630- شریعت سمعه و تطبیقات آن
631- شطرنج
632- شعائر حسینی در آئینه فقه
633- شک در رکعات نماز یومیه
634- شهادت
635- شهادت زنان در فقه اسلامی
636- شهرت
637- شهرت از دیدگاه صاحب الریاض
638- شیردهی و احکام رضاع
639- صحیح و اعم
640- صفات القاضی فی الفقه الامامیه
641- صلاه الجماعه
642- صلاه الرجل و المرأه فی مکان واحد
643- صلاه العیدین
644- صلاه العیدین علی مذهب الامامیه
645- صلة رحم
646- صور قبض در انواع بیع
647- صوم مسافر
648- صوم مسافر موضوعاً و حکماً
649- صید
650- صید ماهی
651- صیغه البیع
652- ضرورت نص بر امام از نظر مذاهب اسلامی
653- ضرورت و وجوب حجاب
654- ضروری در فقه اسلامی
655- ضمان در عقود امانی
656- ضمان شرط فعل درعقد ازدواج
657- ضمان طبیب و احکام آن
658- ضمان قهری
659- ضمان مقبوض به عقد فاسد
660- ضمان منافع
661- طرح اثبات دعوی
662- طرق تصحیح العباده بالترتب
663- طرق حفاظت معنوی اشخاص در فقه شیعه
664- طلاق حکمی
665- طواف و محدودة آن
666- طهارت کافر در مذاهب فقه جعفری و حنفی
667- طهارت و نجاست اهل کتاب
668- طیب در احرام
669- عام و خاص
670- عبادات اطفال ممیز
671- عبادات الصبی و معاملاته
672- عبادات صبی و دلیل مشروعیت آن
673- عدالت در فقه اسلامی
674- عدل الهی
675- عدل و تعصب
676- عدّه
677- عرف در فقه
678- عسر و حرج
679- عقد استقناع
680- عقد التأمین
681- عقد الوکاله
682- عقد بیمه و پاسخ به شبهات آن
683- عقد فاسد بیع و آثار آن
684- عقل و سیر تحول آن در اصول فقه
685- عقل و سیرة عقلاء در فقه و اصول فقه
686- علاج تعارض با جمع عرفی
687- علامه الإمامه مع الرساله
688- علت احکام
689- علت جعل مهریة زوجه، تمکین وی است یا تحقق عقد؟
690- علل انحلال عقد
691- علم اجمالی و منجزیت آن
692- علی ابن حمزه بطائنی از منظر رجال و احادیث و فقه
693- عنصر اراده و نقش آن در قراردادها
694- عیوب مجوزه فسخ نکاح در فقه اهل بیت
695- غالیان از دیدگاه ائمه(ع)
696- غرر در فقه
697- غروب شرعی
698- غضب از دیدگاه شیعه و سنّی
699- غلاه
700- غناء و موسیقی
701- غنائم
702- فاصلة دو عمره
703- فرزندخواندگی و حکم آن در شرع مقدس
704- فرق ذهبیه
705- فروش و تبدیل موقوفات
706- فقه امام مهدی(عج)
707- فقه تطبیقی وقف
708- فقه سفر
709- فقه مقاصد شریعت
710- فقه و حقوق مستحدثه
711- فقه و هنرهای تصویری و تجسّمی
712- فلسفه علم اصول
713- فی الحکم المشرکین حیث الطهاره و النجاسه
714- فی بطلان العول فی الفرائض
715- فی حرمه اذان الثانی فی یوم الجمعه
716- قاعده اتلاف
717- قاعده اتلاف ـ اسراف
718- قاعده احسان و تطبیقات آن
719- قاعده استصلاح یا مصالح مرسله
720- قاعده اشتراک
721- قاعده اقرار
722- قاعده التقیه
723- قاعده الزام
724- قاعده¬ السنه لاتنقض الفریضه
725- قاعده الصحه فی فعل الغیر
726- قاعده الفراغ فی غیرالوضوء و الصلاه
727- قاعده القرعه
728- قاعده المؤمنون عند شروطهم
729- قاعده الواحد و کاربرد آن در اصول فقه
730- قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها
731- قاعده اولیه در جواز و لزوم عقود
732- قاعده اهم و مهم
733- قاعده تجاوز و فراغ
734- قاعده تجاوز و فراغ از دیدگاه امام خمینی، خوئی و سید حکیم
735- قاعده جب
736- قاعده جواز البدار لذوی الاغدار
737- قاعده حجیت بینه و حجیت عدل واحد در موضوعات
738- قاعده رجالی اصحاب اجماع
739- قاعده رضاع
740- قاعده سلطنت بر مال قاعدة طهارت
741- قاعده طهارت
742- قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه
743- قاعده غرر
744- قاعده فراش و کاربرد آن در نسب فرزندان ناشی از اهداء جنین
745- قاعده فقهی عدل و انصاف
746- قاعده لاتعاد
747- قاعده لاحرج
748- قاعده لاضرر
749- قاعده لایبطل دم امرنی مسلم
750- قاعده ما یضمن بصحیحه
751- قاعده ملازمه
752- قاعده مهر به صحت در فعل غیر
753- قاعده میسور
754- قاعده نفی سبیل
755- قاعده نفی سبیل و تطبیق آن بر سیاست خارجی دولت اسلامی
756- قاعده نفی عسر و حرج
757- قاعده ید
758- قانون احتکار
759- قتل عمد و شبه عمد در فقه و قانون
760- قتل عمدی با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول
761- قربانی با رویکرد مسائل مستحدثه
762- قربانی در حج
763- قرض ربوی
764- قرعه
765- قسامه
766- قسمه الخمس
767- قصاص اعضاء و اطراف
768- قصاص و دیه اقلیتهای مذهبی در فقه شیعه
769- قصر و اتمام در مساجد خاص
770- قصر الصلاه از دیدگاه فریقین و ملاک آن
771- قضاء تحکیم قاعدة جبر
772- قضاوت زن در فقه اسلامی
773- قضاوت زنان از دیدگاه فریقین
774- قضایای تکوینی و تشریعی در علم اصول
775- قضایای حقیقیه و اعتباریه
776- قضیه فی الواقعه و قاضی تحکیم
777- قطع و پیوند اعضاء
778- قلمرو اصل صحّت در معاملات
779- قلمرو و جرم محاربه و افساد فی الارض
780- قمار از دیدگاه اعلام فقهای معاصر
781- قواطع سفر
782- قواعد تزاحم
783- قواعد فقهیه در آثار شیخ انصاری(ره)
784- قواعد کلی اطعمه
785- قیاس در مذاهب خمسه
786- قیام در نماز
787- قیمومیت
788- کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قرآن
789- کالی به کالی
790- کذب با تبیین اقوال فقهاء
791- کسب و تولید
792- کشتارهای صنعتی
793- کشتن از روی ترحم (اتانازی)
794- کفاره عمدی صوم عندالفریقین
795- کفایه غسل غیرجنابت از وضو
796- کنترل جمعیت
797- کیفیت تعلق خمس
798- کیفیت تعلق خمس و زکات در اموال
799- کیفیت وضو
800- کیفیه التطهیر الاشیاء باالماء
801- لا شک لکثیر الشک
802- لباس مشکوک
803- لباس نمازگزار
804- لحوم محلله و لحوم محرمه
805- لزوم صیغة عربی در نکاح و عدم لزوم آن
806- لمس و نظر پزشک معالج غیر همجنس
807- ما تجب فیه الزکاه
808- مالکیت یا اجازة تصرّف سهم امام
809- ماهیت حکم تکلیفی و وضعی
810- ماهیت دیه
811- ماهیت و حقیقت غیبت
812- ماهیت و قلمرو و آثار ملک وقف
813- ماهیت، احکام و شرائط حق تقاص و محدوده اعمال آن در عصر حاکمیت ولی فقیه
814- ما یصح السجود علیه ازدیدگاه فریقین
815- مباحث النیه فی فقه الإمامیه
816- مباحث پیرامون موارد تبعیت در فقه
817- مباحث وضع
818- مبانی حکومت
819- مبانی فقهی اخذ مالیات
820- مبانی فقهی بیمه و نقش کاربردی آن
821- مبانی فقهی تنظیم خانواده
822- مبانی فقهی جرائم و تأدیب کودک
823- مبانی فقهی قصر و اتمام در اماکن اربعه
824- مبانی فقهی مالکیت معنوی
825- مبانی فکری و زمینه‌های اجتماعی جریانهای معاصر عراق
826- مبانی کلامی علم اصول
827- مبانی و ادلة حجیت قرآن
828- مبحث اجزاء در تقیه
829- متعه در اسلام
830- مثلی و قیمی
831- مجمل و مبین و آثار آن
832- مجهول المالک
833- محارب و محاربه
834- محاربه و احکام آن
835- محدوده اختیارات حاکم (ولایت فقیه)
836- محدوده مطاف در فقه اسلامی
837- محدودیت‌های فقهی آزادی‌های شخصی و فکری
838- مرجّحات باب تزاحم
839- مرجّحات باب تعارض
840- مرجّحات منصوصه
841- مرجّحیت تقیه در اخبار متعارضه
842- مرجعیت شورایی
843- مرجعیت و ولایت بانوان
844- مرزهای تشریع و سطوح تقنین در حکومت اسلامی
845- مرگ مغزی و احکام فقهی آن
846- مسائل مستحدثة حج
847- مستثنائات ربا
848- مستثنیات النظر الی الاجنبی و الاجنبیه
849- مستثنیات دین
850- مستحق خمس
851- مسح خط قرآن
852- مسقطات خیار عیب
853- مسئله پول شویی
854- مسئولیت کیفری طفل و مجنون
855- مشترکات در فقه امامیه
856- مشتق اصولی
857- مشروعیت بیمه از دیدگاه فقهاء
858- مشروعیت جهاد ابتدائی در زمان غیبت
859- مشروعیت عبادات صبی
860- مشروعیت متعه حج از دیدگاه شیعه و سنی
861- مصرف حقوق امام در زمان غیبت
862- مصلحت در فقه اسلامی
863- مصلحت فقهی احکام در شریعت اسلام
864- مضاربه از دیدگاه فریقین
865- مضاربه در فقه و حقوق
866- مضاربه و تطبیق آن با قراردادهای امروزی
867- مطالب فلسفی علم اصول
868- مطالعه تطبیقی در احکام
869- مطالعه مبانی فقهی و تحلیل احکام جاسوسی
870- مطلق و مشروط
871- مطلق و مقید
872- معاملات فضولی، انتقال مال (محدود به بررسی اقوال و ادله آن در صحت و بطلان)
873- معاملات کودکان
874- معاملات و احکام فقهی اعضای بدن
875- معامله اکراهی
876- معامله فضولی
877- معامله مسلم با کافر
878- معدن و احکامه
879- معیار حجیت احکام مستنبطه
880- معیار قصر نماز از حیث زمان و مسافت
881- مفاهیم اجتماع امر و نهی
882- مفاهیم یا جهات عامه در مباحث عقود
883- مفهوم عدالت و مصادیق آن
884- مقارنه دیدگاه صاحب فصول و محقق خراسانی براساس مباحث الفاظ کفایه
885- مقاصد شریعت
886- مقایسة‌ اصول شهید صدر و امام با شیخ انصاری در استصحاب کلی
887- مقدمة واجب
888- مقومات باب تزاحم
889- مکان مصلّی
890- ملازمة عقل و شرع
891- ملازمه قصر صلاه و افطار صوم
892- ملاک تحدید الأصل و الفرع فی الدین
893- ملاکهای تشخیص امارات با رویکرد تطبیق ملاکها بر سه قاعده ید، تجاوز و اصاله الصحه
894- ملاکهای مفهوم شرط
895- من تجب علیه زکوه الفطره
896- مناصب مشروط به عدالت در فقه اسلامی
897- مناط حجیت عرف در قواعد فقهی
898- منجزات مریض
899- منجزیت علم اجمالی
900- منطوق و مفهوم شرط
901- منکر ضروری
902- مواد مخدّر و احکام آن
903- موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
904- موارد وجوب سجدة سهو
905- مواقیت حج
906- موانع ارث
907- موانع شهادت
908- موانع نکاح و اسباب ارادی انحلال آن
909- موجبات افطار الصوم فی مجال الصحه و التداوی
910- موسیقی
911- مَهر و مِهر
912- مهریه در ازدواج دائم
913- مهریه و مسائل مربوط به آن
914- میزانیت علم شخص قاضی
915- ناسازگاری در حجج شرعیه
916- نجات الکفار و عدمها
917- نجات اهل کتاب
918- نجاست کافر ذمّی و حربی
919- نذر
920- نَسَب
921- نسبت امارات و اصول
922- نشوز
923- نظام دفاعی اسلام از منظر فقه
924- نظریة تعویض سند
925- نظریة حق الطاعه
926- نظریه‌های ولایت فقیه در صور آزادی سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)
927- نفقات در اسلام
928- نفقة خانواده و وظائف زوج در قبال آن
929- نفقة زوجه
930- نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی(ره) و آخوند خراسانی(ره) دربارة قطع
931- نقد و بررسی دیدگاه فقهی قرضاوی در زکات و مقایسه با نظریات شیعه
932- نقش انگیزه در عقود در فقه شیعه و سنّی
933- نقش پدر در ازدواج فرزندان
934- نقش تقیه در فقه اهل بیت(ع)
935- نقش رأی مردم در مقبولیت حکومت اسلامی
936- نقش زمان و مکان در نظرات صاحب جواهر پیرامون ولایت فقیه
937- نقش عرف در استنباط (فقه و عرف)
938- نقش عقل در استنباط احکام
939- نقش عقل در کشف ملاکات احکام
940- نقش عقیده در حلیت ذبیحه
941- نقش عنصر عدالت در فقه
942- نقش و جایگاه سیره عقلاء در اصول فقه
943- نکول و منکر و مدّعی
944- نگرش عمیق به دو واژه اصل و ظاهر
945- نگرشی فقهی بر مسئله ذبیح و صید
946- نماز آیات
947- نماز جماعت
948- نماز جماعت استداره ای حول کعبه (صلاه الاستداره)
949- نماز جمعه در زمان امام زمان(عج)
950- نماز جمعه در قرآن و سنّت و احکام آن
951- نماز خوف
952- نماز مسافر
953- نماز مسافر (کثیر السفر)
954- نوآوریهای امام خمینی در اصول
955- نوآوریهای شهید سیدمحمدباقر صدر(رض) در اصول فقه
956- نوع مالکیت و مصرف خمس از دیدگاه امام خمینی(ره)
957- نهی در عبادات
958- نیابت در حج و عمره از منظر فقه امامیه
959- نیابت و احکام آن
960- نیت
961- واجب تخییری و دوران امر بین تعیین و تخییر
962- واجبات طواف
963- واسطه در تنجیس یا تنجیس متنجس و حکم آن
964- وجوب الفور فی قضاء الصلاه
965- وجوب سوره در نماز
966- وزن و مساحب آب کر
967- وصیت در امور مالی
968- وضعیت صید ماهی در زمان حاضر
969- وضو
970- وطن شرعی و عرفی
971- وظیفه مکلف در شبهه مصداقیه
972- وظیفه نائی درمورد حج
973- وقت نماز شب
974- وقف
975- وکالت
976- ولایت اهل بیت و عبادت
977- ولایت بر مال صغیر
978- ولایت پدر بر دختر بالغه رشیده
979- ولایت خدا و رابطة آن با آزادی انسان
980- ولایت در ازدواج
981- ولایت و مصادیق و مبانی آن در فقه شیعه
982- وهابیت از دیدگاه اهل سنّت
983- ویژگی‌های یک تصویر رسانه‌ای از منظر فقهی
984- هدنه در اسلام

 

موضوعات اخذ شده در رشته حقوق و قضاء 

1- آئین و آداب اجرای احکام در فقه و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
2- آثار حقوقی خرید و فروش غیرقانونی
3- آثار غضب
4- آداب القضاء
5- آثار جهل و اشتباه و پیامدهای آن در مسائل کیفری
6- آثار طلاق رجعی در فقه و حقوق موضوعه
7- آزادی مشروط زندانیان
8- اثبات مالکیت در فقه و قوانین موضوعه
9- اثر تدلیس و تخلف از شروط در عقد نکاح
10- اثر توبه در جرائم حدّی
11- اثرات جهل و اشتباه بر مسئولیت کیفری ناظر به حدود
12- اجرای علنی احکام جزائی
13- احکام اجاره
14- احکام فقهی حقوقی بغی
15- احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان
16- احکام فقهی محیط زیست
17- احکام فقهی و حقوقی قتل اهل کتاب
18- احکام مشترک و عمومی حدود و تعزیرات
19- ادلة اثبات دعوای کیفری در فقه امامیه
20- ادله اثبات جرائم
21- اذن و رضایت مجنی علیه در ارتکاب جرم از منظر فقه و حقوق
22- ارتکاب مقدمات جرم از نظر فقه و حقوق
23- ارث زوجه از زمین
24- ارش
25- ارش الجنایه در متون فقهی ـ حقوقی
26- اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق موضوعة ایران
27- اسباب نفقه و قلمرو آن در فقه فریقین و حقوق موضوعه
28- استیناف و تجدیدنظرخواهی در احکام قضائی
29- اشتباه قاضی و نحوة جبران خسارت
30- اصول حاکم بر روابط بین‌الملل
31- اطفال و مسئولیت حقوقی آنان در فقه امامیه و قوانین مدوّن
32- اعتبار اذن ولی امر از نگاه فقه و حقوق در اجراء قصاص
33- اقدامات تأمینی سالب آزادی در فقه و حقوق
34- اکراه در قتل
35- الأسیر فی الفقه الإسلامی و القانون الدّولی
36- الحجر علی السفیه فی الفقه و القانون
37- الحقوق المدنیه فی میثاق القاهره علی ضوء المذاهب الخمسه و القانون
38- انتقال جنین از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
39- باروری‌های مصنوعی و احکام فقهی آن
40- بازشناسی نهاد حریم از منظر فقهی و حقوقی
41- بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه‌سازی شده
42- بررسی احکام فقهی و حقوقی استخاره
43- بررسی ‌اختیارات‌ ومحدودیتهای‌ قاضی‌ در استناد به ‌منابع ‌فقهی ‌و احکام ‌شرعی ‌در محاکم ‌کیفری ‌در حکومت ‌اسلامی
44- بررسی ادلة اثبات دعوا در اسلام
45- بررسی استرداد مجرمین در فقه و حقوق
46- بررسی اصل شخصی‌بودن جرائم با مسألة عاقله
47- بررسی امارات قضائی در اثبات جرائم
48- بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون
49- بررسی تطبیقی ادلة اثبات قتل از دیدگاه فقه و حقوق
50- بررسی تطبیقی شرائط اقرار در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
51- بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه شیعه و عامه
52- بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق
53- بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق
54- بررسی جرم توهین به مقدّسات
55- بررسی حجر و احکام آن در فقه و قانون
56- بررسی حدود وظایف و اختیارات ولی نسبت به حقوق مالی و جزائی صغیر یا محجور در فقه و قانون
57- بررسی دلایل مادی و نقش قرائن و امارات در اثبات جرم
58- بررسی سقط جنین در فقه امامیه
59- بررسی سقوط تعهدات در نظام حقوقی اسلام (با تأکید بر نظام عقدی)
60- بررسی شرایط اجرای حدّ سرقت
61- بررسی شرایط موجب اثبات حد سرقت در فقه و قوانین جزائی ایران
62- بررسی فقهی حقوقی اختیارات ولی امر در مدیریت جزاء (اقامه حد و تعزیر)
63- بررسی فقهی حقوقی ادعای اعسار و احکام آن
64- بررسی فقهی حقوقی اذن ولی
65- بررسی فقهی حقوقی ارزش اقرار ناشی از اجبار، تهدید، تلقین و اغفال
66- بررسی فقهی حقوقی اضطرار رافع مسئولیت
67- بررسی فقهی حقوقی اعتبار حکم قاضی
68- بررسی فقهی حقوقی اهدای جنین
69- بررسی فقهی حقوقی تصرفات و افعال صبی ممیز
70- بررسی فقهی حقوقی جبران کاهش ارزش پول در دیون
71- بررسی فقهی حقوقی خسارت معنوی و شیوه های جبران آن
72- بررسی فقهی حقوقی تعزیرات حکومتی
73- بررسی فقهی حقوقی تقاص
74- بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم
75- بررسی فقهی حقوقی جرایم علیه حریم خصوصی
76- بررسی فقهی حقوقی جرائم مربوط به مواد مخدر
77- بررسی فقهی حقوقی جرائم مطبوعاتی
78- بررسی فقهی حقوقی حبس ناشی از اجرای محکومیت‌های مالی
79- بررسی فقهی حقوقی خسارات مازاد بر دیه
80- بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری
81- بررسی فقهی حقوقی شرط تعیین خسارت در قرارداد و آثار آن
82- بررسی فقهی حقوقی شرکتهای سهامی
83- بررسی فقهی حقوقی ضرر و زیان غیرمادی
84- بررسی فقهی حقوقی قاعدة تسلیط
85- بررسی فقهی حقوقی قاعده احسان
86- بررسی فقهی حقوقی قتل زوجه و اجنبی در فراش
87- بررسی فقهی حقوقی قرارها
88- بررسی فقهی حقوقی قرارهای کیفری در ایران
89- بررسی فقهی حقوقی کتب ضلال
90- بررسی فقهی حقوقی مبانی مسئولیت دولت
91- بررسی فقهی حقوقی مجازات تعزیری و بازدارنده
92- بررسی فقهی حقوقی محاسبة مهریه به نرخ روز
93- بررسی فقهی حقوقی مسألة تغییر جنسیت
94- بررسی فقهی حقوقی مشارکت در نظام بانکداری اسلامی
95- بررسی فقهی ارتداد
96- بررسی فقهی تروریسم
97- بررسی فقهی طلاق و طلاق‌های قضائی
98- بررسی فقهی قاعدة اتلاف و تطبیق آن در قوانین
99- بررسی فوت یا فرار قاتل و تأثیر آن بر حق اولیای دم
100- بررسی قاعدة ارش
101- بررسی قواعد سه‌گانة تعزیرات
102- بررسی کالبد شکافی از دیدگاه فقه و حقوق
103- بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد در فقه و قوانین
104- بررسی مبانی فقهی تفاوت دیة زن و مرد در حقوق جزائی
105- بررسی مثلی و قیمی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
106- بررسی مجازاتهای تبعی در نظام کیفری اسلام
107- بررسی مسألة نفی بلد و تبعید در فقه تطبیقی
108- بررسی معاملات صغیر ممیز در فقه و حقوق
109- بررسی موانع قصاص از دیدگاه امامیه و قانون
110- بررسی و تبیین جرم توهین به مقدسات
111- بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسلامی
112- بیمة خسارات تأخیر تأدیه وجه نقد
113- پیوند اعضاء در آینة فقه و حقوق
114- تأثیر رضایت بزه‌دیده و مسئولیت کیفری و تعیین مجازات از دیدگاه فقه و حقوق
115- تأثیر فوت و خودکشی مرتکب در جرائم مستوجب قصاص و دیات در نظام کیفری
116- تأدیب فرزند توسط والدین به لحاظ فقهی و حقوقی
117- تبیین فقهی حقوقی آثار تعرضات جنسی
118- تبیین فقهی حقوقی اقاله
119- تبیین فقهی حقوقی تأثیر اشتباه در قتل
120- تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
121- تبیین فقهی حقوقی جرم جاسوسی
122- تبیین فقهی حقوقی مبانی خسارت‌زدائی از بزه‌دیدگان
123- تحلیل فقهی حقوقی تبعید در عصر ارتباطات
124- تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
125- تحلیل فقهی حقوقی مجازات زندان
126- تحلیل فقهی حقوقی مجازات اعدام در اسلام
127- تحکیم یا نهاد داوری در اسلام
128- تحلیل محتوا و آثار قاعدة احسان با مطالعة تطبیقی در نظام حقوق موضوعه
129- تحلیل و بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر ارش و شیوة محاسبة آن
130- تزاحم حقوق در فقه اسلامی
131- تعدیل قرارداد که یکی از شیوه‌های جبران خسارت است
132- تملک اراضی توسط دولت در فقه و حقوق
133- تناسب جرم و مجازات از دیدگاه اسلام
134- تنظیم خانواده
135- جایگاه فقهی آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران
136- جایگاه مشاوره در نظام قضائی اسلام
137- جرایم اینترنتی از نگاه فقه و حقوق
138- جرایم سازمان یافته از دیدگاه حقوق
139- جرایم ضد عفّت و اخلاق عمومی
140- جرم کودک از نگاه فقه و حقوق اسلامی
141- جرم شناسی از دیدگاه فقهی حقوقی
142- حبس در حقوق مالی و احکام جایگزین
143- حجیت علم قاضی
144- حجیت نظریة کارشناسی در امور کیفری
145- حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص
146- حضانت و مسقطات آن در فقه و قانون
147- حق حبس در عقد نکاح
148- حق و موارد سقوط حق
149- حقوق فردی در اعلامیة حقوق بشر و فقه امامیه
150- حقوق کودکان و نوجوانان
151- حقوق متقابل اقلیت ‌های دینی در حکومت اسلامی از دیدگاه فقه و قانون
152- حقوق متّهم در فقه و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
153- حقوق متهم در قضاء اسلامی
154- حکم محارب و مفسد فی الارض
155- حکمیت در دعاوی خانوادگی
156- حمایت کیفری از حیثیت اشخاص در فقه و حقوق
157- خرید و فروش اعضای شخص محکوم به اعدام
158- خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق
159- خسارات زائد بر دیه
160- خطای پزشکی در فقه و قوانین
161- خیارات و احکام آنها در عقد نکاح
162- داوری در حقوق بین‌الملل اسلامی
163- دایرة حجیت اقرار و شهادت در فقه
164- دیة شکستگی استخوان‌ها
165- دیة غیرمسلمان
166- دیه النفس فی الفقه الاسلامی
167- رابطة حقوق و اخلاق
168- رابطة نسبیت به عنوان رکن مسئولیت
169- رحم اجاره ای (بررسی فقهی حقوقی)
170- سرقفلی در فقه و قانون
171- سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق ایران
172- شرایط استماع دعوی در فقه امامیه
173- شرایط تصدّی منصب قضاء در فقه و قوانین موجود
174- شرط عدالت در شاهد و جایگاه آن در محاکم
175- شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن
176- شروط خلاف کتاب و سنّت در نکاح دائم
177- شروط ضمن عقد
178- شهادت و شرائط آن
179- شیوة دادرسی در تصادفات
180- صداق در نکاح دائم و موقّت
181- صمریه
182- ضرر معنوی در فقه و قوانین جمهوری اسلامی
183- ضمان الطبیب
184- ضمان عاقله
185- ضمان عقد
186- ضمان قهری
187- طلاق معوّض
188- عاقله از دیدگاه فقه و قانون
189- علل رافع مسئولیت کیفری در فقه و قانون مجازات اسلامی
190- عیوب فسخ نکاح از دیدگاه فقه و حقوق
191- فلسفة تنصیف دیة زن
192- قاضی تحکیم و حدود و اختیارات و وظایف
193- قاعدة احسان
194- قاعدة اضطرار در حقوق و جزاء
195- قاعدة الحاکم ولی الممتنع
196- قاعدة درء
197- قاعدة ضمان ید و کاربردهای آن در مسئولیت مدنی
198- قاعدة غرر در فقه و قانون
199- قاعدة فراش در فقه و حقوق
200- قاعدة کل معصیه لم یرد منه فیه حدّ فقیه تعزیر
201- قانون کار و مبانی فقهی و حقوقی آن
202- قتل اهل کتاب در فقه و قانون
203- قتل شبه عمل در حقوق جزائی اختصاصی
204- قراردادهای جدید و اعتبار آن در فقه و قانون
205- قصاص مرد در برابر زن از نظر فقه امامیه و اهل سنّت
206- قضاوت زن در اسلام
207- قضاوت زن در فقه تطبیقی
208- قلمرو اختیارات قاضی مأذون
209- کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در فقه، حقوق کنوانسیون (حقوق کودک)
210- کاربرد سوگند در نظام قضائی اسلام
211- کاربردهای قاعدة ضمان ید در مسئولیت مدنی
212- کودک آزاری و تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی
213- گسترة حقوقی عمومی و حریم خصوصی در اسلام
214- مالکیت فکری (معنوی)
215- ماهیت پول از حیث قیمی یا مثلی‌بودن و آثار مترتّب بر آن
216- ماهیت سپرده‌های بانکی
217- ماهیت طلاق حاکم
218- ماهیت فقهی و حقوقی دیه، تحلیل میزان آن و نوع آن
219- مباشرت و تسبیب در قتل
220- مبانی حقوقی مالکیت معنونی در فقه و قانون
221- مبانی فقهی حقوقی ارث زوجه از دارائی مرد
222- مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات
223- مبانی فقهی حقوقی رشوه با تطبیق موارد عینی خارجی
224- مبانی فقهی کیفر تشهیر
225- مبانی فقهی نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزائی اسلام
226- مبانی فقهی و حقوقی جرائم اینترنتی
227- مبانی قانون گرائی در اسلام و الزام شرعی در قوانین موضوعه
228- مبانی و قلمرو کیفر تبعید در عصر حاضر
229- مجازاتهای جایگزین حبس
230- مرجعیت و قضاوت زن از دیدگاه فقه امامیه
231- مسقطات خیار عیب در فقه و حقوق اسلامی
232- مسئولیت بیت‌المال از جهت کیفری و مدنی
233- مسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد خطا و تخلف در صدور حکم
234- مسئولیت کیفری و مدنی محجورین
235- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا از دیدگاه فقه و حقوق
236- مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق
237- مسئولیت مدنی و کیفری اطفال در فقه و قانون
238- مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء
239- مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبة خسارات مازاد بر دیه
240- مصونیت کارگزاران حکومتی در فقه و حقوق اساسی
241- مقایسة بیع فضولی با انتقال مال غیر
242- مقایسة تطبیقی سازمان و تشکیلات قوة قضائیه با فقه امامیه
243- موارد پرداخت دیة عاقله در فقه و حقوق
244- موارد پرداخت دیة قتل از بیت‌المال
245- موارد پرداخت دیه از بیت المال از نگاه فقه و قوانین موضوعه
246- نظارت و بازرسی در فقه اسلامی
247- نظریه ضمان در فقه امامیه
248- نقش اولیاء دم در قصاص از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه
249- نقش اولیاء دم در قصاص با تطبیق به رسائل جدید قضائی
250- نقش تورّم در مالیت پول‌های رایج و تأثیر آن در دین
251- نقش خویشاوندی در حقوق کیفری اسلام
252- نقش عرف در قانون‌گذاری اسلامی
253- نکاح موقّت مسیار
254- نگاهی نو به میزان و نوع دیه
255- نگرشی نو بر ادلة‌ اثبات جرائم جنسی در حقوق کیفری اسلام
256- وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع
257- وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از طریق جنین اهداء شده
258- هبه در فقه و قانون
259- هتک حرمه المسلم فی الفقه و القانون

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

نحوه ارائه پایان نامه در جلسه دفاعیه

برای ارائه پایان نامه مراحل زیر انجام می شود:

۱.هر دانشجو ابتدا و حداکثر ۱۵ دقیقه گزارشی از پایان نامه

خود به شرح زیر ارائه خواهد داد:

الف)معرفی موضوع

ب)بیان پرسش های تحقیق یا همان تبیین محورهای بحث

ج)روند کلی تدوین پایان نامه و منابع مورد استفاده

د)گزارش فهرست وار از نتایج حاصله

هـ)معرفی برجسته ترین جنبه نوآوری در پایان نامه

۲.در مرحله دوم استاد داور نسبت به ارزیابی پایان نامه اقدام خواهد کرد.

۳.در مرحله سوم استاد مشاور نکات مورد نظر خود را در باره ژایان نامه دانشجوی مورد نظر ارائه می کند.

۴.در این مرحله به دانشجو فرصت داده می شود که چنانچه دفاعی در رابطه با اشکالات مطرح شده از سوی استادان دارد ارائه کند.

۵.در پایان استاد راهنما جمع بندی و نقطه نظرات خود را در باره پایان نامه ارائه خواهد داد. 

 

آخرین اطلاعات راجع به دروس

وصایای امام (ره)، آموزش قرآن و مبانی کامپیوتر

به استناد بند 12 از بخشنامه شماره 363393/36 مورخ 26/10/87 صادره

از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی:

الف)چنانچه دانشجویانی دروس وصایای امام (ره)، آموزش قرآن و مبانی کامپیوتر

را در مقطع پایین تر گذرانده اند از گذراندن مجدد آنها در مقطع بالاتر معاف

می باشند. (معادلسازی لازم نیست.)

ب)دانشجویان و دانش آموختگان رشته های الهیات و معارف اسلامی و دارندگان

مدارک حوزوی با نظر گروه آموزشی مربوط می توانند از گذراندن درس آموزش

قرآن معاف شوند.

 =================================

براساس دستورالعمل شماره 398365/73 مورخ 28/10/88 صادره از

سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نکات زیر از دستورالعمل

مذکور جهت اطلاع دانشجویان ذی ربط اعلام می گردد:

1.دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

و دکترای عمومی به مقاله اختصاص دارد که با نظر گروه تخصصی

یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا پژوهش واحد بر اساس نوع و درجه

مجلات ... اختصاص می یابد. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی حداکثر

از نمره 18 خواهد بود.

2.این دستورالعمل برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

ورودی مهرماه سال تحصیلی 88 ـ 87 به بعد لازم الاجراء می باشد.

========================

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

تذکر ۱:

استاد راهنما و مشاور معرفی شده در صورتی قطعیت

 خواهد یافت که در زمان صدور کد پایان نامه باکس استاد مورد

نظر ظرفیت پذیرش را داشته باشد.

تذکر ۲:

از آنجا که برخی دانشجویان در زمان مقرر نسبت به

تصویب موضوع و تکمیل پروپزال اقدام نمی کنند

لذا در صورت عدم اقدام بموقع دانشجویان دیگر

جایگزین خواهند شد.

=======================

قابل توجه دانشجویانی که


از پایان نامه خود دفاع می کنند


به اطلاع می رساند دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع می کنند قبل از صحافی باید

نسبت به اخذ تاییدیه از گروه آموزشی در خصوص رعایت فرمت مصوب گروه اقدام کنند.

بدیهی است دانشجویانی که بدون تایید گروه اقدام به صحافی کنند مراحل تسویه حساب

آنها اقدام نخواهد شد 

===============

* آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود   مشاهده

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

 

دستورالعمل تدوین پايان نامه

گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

                                     تهيه کننده: دكتر عباسعلی  حيدری

1.انتخاب موضوع

يكي از مهم ترين مراحل انجام يك پژوهش ، انتخاب موضوع مناسب از سوي محقق است. از جمله مسائلي كه در انتخاب موضوع بايد مورد نظر قرار گيرد، بدين شرح است:

الف)موضوع بايد مورد علاقة محقق باشد.

ب)موضوع بايد نو و جديد باشد. منظور از نو بودن موضوع آن است كه محقق حرف ، مطلب ، شيوه و يا سخن جديدي را براي ارائه داشته باشد و يا استنباطي نو از انديشة پيشينيان ارائه دهد.

ج)موضوع بايد براي محقق و خواننده تحقيق بدون ابهام باشد. يعني از الفاظ و عباراتي استفاده شود كه ضمن رعايت اختصار، روان ، گويا و قابل فهم باشد؛ تا اينكه برای محقق روشن باشد كه در رابطه با موضوع مورد نظر به دنبال طرح و تبيين چه نكاتي است.

د)موضوع بايد در توان محقق باشد.

هـ)موضوع بايد با رشتة تخصصي محقق همخوان باشد، بنابراین موضوعاتی که فقهی ، اصولی ، قواعد فقه و آیات الاحکام باشد مورد تأیید قرار می گیرد و موضوعات حقوقی صِرف پذیرفته نمی شود.

و)محقق بايد به در دسترس بودن منابع كافي و مناسب، اطمينان حاصل كند.

2.تهية طرح و سرفصل های  تحقيق

پس از انتخاب موضوع، محقق بايد چهارچوب كار و سرفصل های اصلي تحقيق ـ كه در لاتين به آن پلان (Plan  ) يا نقشة كار گفته مي شود ـ را تهيه و تنظيم نمايد. هر موضوع تحقيقي مي تواند اقتضاي طرح و چهارچوب خاص خود را داشته باشد؛ بنابراين نمي توان قالب يكساني را براي تمامي موضوعات ارائه نمود ؛ اما آنچه كه محقق بايد در بررسي هر موضوعي در نظر داشته باشد، ارائه كار تحقيقي خود در قالب و طرحي مشخص است؛ لذا قالب زير به عنوان نمونه پيشنهاد مي گردد.

الف) چكيدة تحقيق؛ حداكثر در دو صفحه بعد از فهرست مطالب و با شمارة صفحة يك قرار مي گيرد. چكيده بايد به نحوي تنظيم شود كه خواننده با مراجعه به آن در جريان مباحث اصلي و اساسي كه محقق بدان پرداخته است، قرار گيرد. با توجه به آنچه كه در كتاب روش تحقيق دكتر جعفر نكونام آمده است،[1] محتواي چكيده بايد شامل؛ بيان موضوع در يك جمله، هدف تحقيق، دامنه تحقيق، نوع منابع مورد استفاده و نتايج تحقيق باشد. از جمله نكاتي كه بايد در نوشتن چكيده رعايت شود، به قرار زير است:

1.از ذكر مطالبي كه در متن پايان نامه نيامده است، خودداري شود؛

2.اقوال ديگران به طور مستقيم نقل نشود ؛ بلكه به زبان پژوهشگر بيان گردد؛

3.در نوشتن مطالب از فعل گذشته و سوم شخص استفاده شود؛

4.براي مطالب ارجاعات آورده نشود؛

5.از به كار بردن اصطلاحات در خور تعريف اجتناب شده و مطالب روان و رسا باشد.

تذكر مهم : برخي در نوشتن چكيده به بيان خلاصه و فهرست مطالبي كه در قسمت هاي مختلف به آن پرداخته اند اقدام مي كنند ، در حالي كه اساساً به چنين نوشته اي چكيده اطلاق نمي شود.

ب)مقدمه؛ براي ورود به بحث اصلي، پايان نامه بايد داراي مقدمه باشد. مقدمه معمولاً بين يك تا دو صفحه مي باشد.

ج)فصل اول پايان نامه با عنوان كليات تحقيق پس از مقدمه مي آيد كه در آن به موارد زير پرداخته مي شود:

1.بيان مسأله كه به تبيين موضوع مي پردازد؛ به طوري كه محدودة بحث مشخص شود.

2.تاريخچة موضوع كه طي آن تاريخچه مختصري از موضوع ارائه مي گردد.

3.ضرورت، اهداف و اهميت موضوع كه طي يكي دو صفحه آورده مي شود.نگارنده در این قسمت

باید به سه سوال زیر به صورت نسبتا مشروح پاسخ دهد:

الف)چه ضرورتی اقتضا نموده که نگارنده به این موضوع بپردازد؟

ب)نگارنده با پرداختن به این موضوع چه اهدافی را دنبال می کند؟

ج)در شرایط کنونی پرداختن به این موضوع دارای چه اهمیتی بوده است؟

4.پرسش هاي تحقيق و فرضيه ها؛ هر تحقيق بايد داراي فرضيات و يا پرسش هايي باشد كه اساس و پايه پايان نامه را به خود اختصاص مي دهد و محقق تا پايان كار تمام تلاش خود را در راستای بررسی و اثبات فرضيه ها و يا پاسخ گويی به پرسش های تحقيق به كار می گيرد.

فرضيات بايد جملات خبری باشند. البته اثبات فرضيه الزامی نيست؛ يعني ممكن است محقق پس از پايان بررسی فرضيه اوليه خود، به نتيجه ای مغاير با آن دست يابد.

5.روش تحقيق؛ روش تحقيقي كه نگارندة پايان نامه براي تدوين آن برگزيده و در نظر گرفته است بايد آورده شود.

6.مروري بر تحقيقات گذشته ؛ نگارنده بايد قبل از بررسی موضوعِ مورد نظر خود، كارهاي پژوهشی كه ديگران در رابطه با آن انجام داده اند ـ اعم از کتاب ، مقاله ، پایان نامه و ... ـ را بررسي و نقاط قوت و ضعف هر يك را تجزيه و تحليل نمايد و در پی آن از پرداختن مجدد به موضوعی که دنبال می کند دفاع کند. منظور از اين مبحث ذكر كتب مفصل فقهي و روايي و كتب قواعد فقهي كه در بابي از ابواب به موضوعات فقهي پرداخته اند، نيست ؛ بلكه منظور كتب ، مقالات و پايان نامه هايي است كه به طور كلي يا جزئي به موضوع محقق پرداخته باشند.

7.تعريف اصطلاحات و بيان مفاهيم؛ نويسنده پايان نامه بايد اصطلاحات كليدی و اصلی موضوع را با

 استفاده از منابع معتبر و دست اول از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف نماید تا مراد نویسنده پایان نامه از

واژه های بکار رفته در موضوع تحقیق تبیین شود.  

ممکن است سوال شود که چه واژه هایی در این قسمت باید تعریف شود؟

در پاسخ باید گفت که اولا تمامی واژه هایی که در عنوان و موضوع پایان نامه به کار رفته باید از نظر

لغت و در صورت لزوم در اصطلاح علم مورد نظر تعریف شود. به عنوان مثال اگر موضوع پایان نامه ای

 «بررسی طلاق رجعی و بائن از منظر عامه و خاصه» باشد در قسمت تعریف اصطلاحات باید

واژه های «طلاق»، «رجعی»، «بائن»، «عامه» و «خاصه» هم از نظر لغت و با بهره گیری از

کتب لغت دست اول زبان عربی و هم در اصطلاح فقهی و فقط با استفاده از منابع دست اول فقهی

(نه حقوقی) تعریف شوند. ثانیا می توان تعریف واژه هایی که در پایان نامه کاربرد معتنی بهی دارند

را در این قسمت ذکر کرد به عنوان مثال در موضوع مذکور واژه هایی مثل «مطلٌق»، «مطلٌقه» و ...

را می توان در این قسمت تعریف نمود.

د)فصل هاي اصلي پايان نامه؛ پس از فصل نخست كه در آن كلياتي از تحقيق بيان مي شود ، فصل هاي اصلي تحقيق كه تعداد آنها به اقتضاي موضوع و فرضيات و يا پرسش هاي تحقيق تعيين مي شود، با پيشنهاد محقق و راهنمايي استادان راهنما و مشاور تنظيم مي گردد. هر يك از اين فصل ها مي تواند به بخش هاي مختلف تقسيم شود.

عناوين فصل ها و مبحث ها بايد متناسب با موضوع تحقيق و در راستاي فرضيه ها و يا پرسش هاي تحقيق ، روان و بدون ابهام و حتي الامكان مختصر باشد. زير مجموعة هر فصل و مباحث بايد مرتبط با عناوين هر فصل و مبحث باشد.

عناوين انتخاب شده معمولاً نبايد به صورت جملة خبري و يا پرسشي باشد؛ بلكه بهتر است به صورت يك عنوان رسا و گويا باشد.

هـ)فصل نتيجه گيري و پيشنهادها ؛ پس از بررسی و تجزيه و تحليل موضوع در فصل هاي اصلی تحقيق، جمع بندی نهايی بايد در اين فصل آورده شود. محقق در اين فصل بايد ضمن بيان موضوع تحقيق و اشاره اجمالی به روند بررسی موضوع، پرسش ها و فرضيه ها را به ترتيب آورده و نتيجه نهايی آنها را با اشاره ای بسيار گذرا به استدلال هر يك بيان نمايد، به طوری كه تعداد صفحات اين فصل از چهار الی پنج صفحه فراتر نرود. سپس محقق می تواند طی حداكثر يك صفحه پيشنهاد هايی را كه محققان آينده بررسی كننده موضوع مورد نظر بايد برای رسيدن به نتايج ديگر و يا بهتر مد نظر قرار دهند، ارائه كند.

  

3.قسمت هاي فرعي پايان نامه

صفحات فرعي و آغازين پايان نامه بايد به شرح زير باشد:

1/3.مشخصات روی جلد مانند نمونه فرم انتهای این دستورالعمل نوشته شود.

۲/۳.در هنگام صحافی مطابق روال معمول یک برگ سفید در نظر گرفته می شود.

۳/3.مشخصات روی جلد (بند۱/۳) دقيقاً در اولین صفحه بعد از برگ سفید مي آيد.

۴/3.صفحه بعدی پايان نامه به « بسم الله الرحمن الرحيم » اختصاص دارد.

۵/3.صفحه تأييد استادان راهنما و مشاور بعد از صفحه « بسم الله … » مي آيد. (مانند فرم نمونه انتهای این دستورالعمل)

۶/3.صفحه « تقديم به » پس از آن مي آيد. (بيش از يك صفحه نشود.)

۷/3.صفحه سپاسگزاري حداكثر در يك صفحه پس از « تقديم به » مي آيد.

بندهاي 5/3 و 6/3 الزامي نيست ، بلكه در صورت تمايل در نظر گرفته شود.

۸/3.فهرست مطالب بعد از صفحه سپاسگزاري مي آيد. با توجه به آنکه برای تقسیم بندی قسمتهای مختلف پایان نامه با اعمال سلایق مختلف از عباراتی مانند « بخش ، فصل ، گفتار ، مبحث و ... » استفاده می شود، لذا عناوین مذکور در این جزوه پیشنهادی بوده و دانشجویان می توانند با نظر استاد راهنما از عبارات دیگر استفاده کنند.

براي بازشناسی بهتر عناوين اصلی از فرعی توصيه مي شود از قلم هاي مختلف استفاده شده و برای عناوين مبحث ها و گفتارها تورفتگی در نظر گرفته شد. ( به نمونه فهرست مطالب در پایین صفحه دقت نماييد.)

4.شماره گذاری صفحات

 در مورد صفحات فرعي بدين صورت عمل شود كه صفحات قبل از فهرست مطالب به شماره گذاري نياز ندارد؛ اما صفحات مربوط به فهرست مطالب با حروف ابجد شماره گذاري مي شود. اما صفحات اصلي پايان نامه كه با چكيدة تحقيق آغاز مي شود، با اعداد و از يك شماره گذاري مي شود. شمارة صفحات فرعي و اصلي بايد در پايين صفحه و قسمت وسط باشد به مانند شماره گذاري همين جزوه باشد.

5.شيوه تدوين مطالب هر فصل یا هر مبحث

توصيه مي شود براي نوشتن مطالب هر مبحث از ورود به بحث با نقل قول مستقيم از مطالب ديگران خودداری شود؛ بلكه ابتدا عنوان مبحث را طي يكي دو بند ( پاراگراف ) به عنوان مقدمه آن مبحث تشريح نماييد(تذکر: بدون در نظر گرفتن تیتر «مقدمه»برای مباحث) و سپس ديدگاه ها و نقطه نظرهاي صاحب نظران را با دسته بندي منطقي ارائه كرده و مستندات هر يك را پس از ذكر آن ديدگاه تشريح نماييد. علاوه بر بيان اين مطالب مي توانيد به تجزيه و تحليل و يا حتي نقد آنها بپردازيد.لازم به ذکر است که در بیان نکات مقدماتی هر مبحث که از آن به پردازش اولیه نگارنده تعبیر می شودباید نکات زیر در نظر گرفته شود:

الف)تعداد سطرهای مقدماتی هر مبحث «پردازش اولیه» به حجم مطالب اصلی و محتوای آن بستگی دارد لذا این مقدمه می تواند در حد یک پاراگراف پنج سطری تا حداکثر یک صفحه باشد.

ب)در پردازش اولیه یا همان مقدمه هر مبحث ابتدا باید عنوان مبحث به اختصار تبیین شود و پس از آن علت گشوده شدن آن فصل یا مبحث آورده شود و در نهایت روند تدوین و محورهایی که نگارنده در آن مبحث بدان خواهد پرداخت اشاره شود.

در پايان هر مبحث یعنی پس از مقدمه مذکور و تبيين ، تحليل يا نقد و بررسي ديدگاه ها، چنانچه نگارندة پايان نامه ديدگاه جديدي دارد و يا يكي از ديدگاه هاي موجود را ترجيح مي دهد، با ذكر دلايل لازم آن را بيان مي دارد. ديدگاه نگارنده مي تواند دقيقاً يكي از همان ديدگاه هاي مطرح شده و يا ديدگاه جديد و مغاير و يا اينكه اصلاح شده يكی از آنها باشد.

اگر چه بهتر است نگارنده از نقل عين مطالب ديگران خودداری کرده و ديدگاه ديگران را به قلم و بيان خود در آورده و در پايان نامه بنويسد و آدرس مطالب را دقيقاً در پاورقي بياورد اما چنانچه از کتب عربی استفاده شده دانشجویان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی باید اصل متن عربی را با بهره گیری از منابع موجود در سی دی المعجم الفقهی و یا سایر منابع در نقل قول ذکر کنند تا در مرحله بررسی پایان نامه و ارزیابی استادان راهنما و مشاور و هیئت داوران بتوانند صحت برداشت نگارنده را از متون عربی تشخیص داده و اظهار نظر نمایند.

اگر مطالب عيناً از ديگری نقل مي شود، بايد آغاز و پايان آن داخل گيومه « …… » قرار داده شود.

 

6.نحوه ارجاع دهي در پاورقي[2]

اگر مطلبي براي اولين بار در پايان نامه ذكر مي شود و آن مطلب از كتابي گرفته شده باشد آدرس آن در پاورقي به شرح زير نوشته شود:

نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب ، نام و نام خانوادگي مترجم، ناشر، محل نشر، نوبت و سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه. بين هر قسمت از اطلاعات فوق الذكر ويرگول (،) و پايان هر پاورقي نقطه (.) گذاشته شود.

نمونه[3]:

اگر از ترجمه استفاده نشده است، قسمت نام مترجم نوشته نمي شود.

عنوان كتاب ها در پاورقي ها و به ويژه در قسمت فهرست منابع و مآخذ بايد به طور كامل نوشته شود؛ به عنوان نمونه: كتاب جواهر الكلام با عنوان كامل آن ؛ يعني « جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام » نوشته شود. البته چنانچه كتابي با عنوان اختصاري شهرت دارد، مي توان در متن تحقيق از آن به اختصار نام برد.

اگر از كتاب و يا هر منبع و مرجع ديگري براي بار دوم ، سوم و … بلافاصله ( يعني پاورقي ديگري بين آنها ذكر نشده باشد) استفاده مي شود، به عبارت « همان » اكتفاء شود. اگر ازهمان منبع بلافاصله استفاده مي شود، اما شمارة صفحه و يا جلد متفاوت است، به شكل « همان ، ص 112. » و « همان ، ج 2 ، ص 236. » نوشته مي شود.

برخي از نويسندگان به عنوان خاصي شهرت دارند؛ مثل : « امام خميني » ، « شهيد اول » و … بهتر است براي بار اول نام خانوادگي و نام آنها به همراه عنواني كه بدان شهرت دارند آورده شود و براي دفعات بعدي به همان عنوان بسنده گردد.

مثال: براي بار اول[4]   براي دفعات بعدي[5] 

چنانچه براي بار دوم و بعد از آن در پايان نامه از همان منبع با فاصله استفاده مي شود، پس از ذكر نام نويسنده ، نام كتاب را آورده و به جاي بقية مشخصات لفظ « پيشين »  آورده شود و بعد از عبارت پيشين جلد و شماره صفحه مربوط ذكر شود. به نمونه اي كه در پاورقي آمده است، دقت فرماييد.[6]

چنانچه مطلبي از دو منبع استفاده شده است، ضمن رعايت تقدم و تأخر تأليف اثر ابتدا مشخصات كتاب مقدم و سپس كتاب يا كتاب هاي بعدي مي آيد.

اگر اثري داري دو يا سه مؤلف باشد، شهرت و نام هر سه تن را به ترتيبي كه پشت جلد اثر آمده است، مي نويسند؛ لكن اگر بيش از سه تن مؤلف داشته باشد، تنها نام اولين مؤلف ذكر مي شود و كلمة « و ديگران » در پي آن مي آيد؛[7] مانند: مكارم شيرازي ، ناصر و ديگران ، تفسير نمونه ، …

اگر از مقاله اي استفاده شده است، به صورت زير ارجاع داده مي شود:

نام خانوادگي نويسنده مقاله ، نام ، عنوان مقاله ، عنوان نشريه ، سال نشر ، دورة نشر، شماره انتشار ، صفحه. به نمونه اي كه در پاورقي ذكر شده است دقت كنيد.[8]  

در مورد آيات قرآن ، اگر در متن تحقيق به سوره و شمارة آيه اشاره شده است، به ذكر پاورقي نيازي نيست؛ در غير اين صورت بايد مانند نمونة مذكور در پاورقي اين صفحه[9] نوشته شود.

برخي ممكن است مطلبي را از صاحب نظري نه در كتاب و يا نوشتة آن صاحب نظر ، بلكه از كتاب و يا مقاله و يادداشت ديگري اقتباس نمايند، اولاً در يك پژوهش علمي اين گونه نقل قول ضعف محسوب مي شود ؛ لذا دانشجويان بايد براي طرح ديدگاه هر صاحب نظر، به منبع و مأخذ اصلي ( دست اول ) مراجعه كنند؛ مگر در مواردي كه منبع اصلي ناياب و يا دور از دسترس باشد. در اين صورت مي توان نام آن صاحب نظر و عنوان كتاب وي را در متن تحقيق  نوشت و در پاورقي به شكل نمونة مذكور در پاورقي اين صفحه[10] مشخصات كتابي كه مطلب از آن نقل شده است، نوشته شود.   

از بكار گيري القاب و عناوين براي افراد به ويژه عناوين غير علمي در متن تحقيق و يا پاورقي و فهرست منابع بپرهيزيد. البته بكار بردن واژه هاي « دكتر » و « آيت الله » در برخي از نوشته ها متداول است ؛ اما دانشجويان قطعاً در پاورقي و فهرست منابع از اين عناوين استفاده نكنند و در متن تحقيق اگر براي همة افراد يكسان عمل شود، مانعي به نظر نمي رسد. لازم به ذكر است كه برخي از دانشمندان و صاحب نظران به عنوان خاصي شهرت پيدا مي كنند، به گونه اي كه با آن عنوان بهتر شناخته مي شوند؛ لذا بكار بردن اين گونه عناوين در متن تحقيق بلامانع به نظر مي رسد؛ مانند: علامه طباطبايي ، علامه حلي ، محقق اردبيلي ، پروفسور حسابي و … كه البته همة اين ها، عناوين علمي هستند.

در بارة اسامي استادان راهنما و مشاور كه روي جلد و صفحة تأييد پايان نامه مي آيد، از بكار بردن عناويني چون « جناب آقاي » ، « حجه الاسلام و المسلمين » و … خودداري شود و فقط از عنوان دكتر … استفاده شود.

7.فهرست منابع و مآخذ

 در انتهاي پايان نامه فهرست منابع مي آيد كه ابتدا منابع فارسي ( كتاب )، پس از آن منابع عربي ( كتاب )، پس از آن مقالات به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده و پس از آن ساير منابع مثل مجموعه قوانين آورده مي شود. مشخصات همة منابع در اين فهرست بايد به طور كامل و به همان صورتي كه در پاورقي براي اولين بار ذكر مي شود، ـ به استثناي شمارة صفحه ـ آورده شود.

اگر از قرآن كريم ، نهج البلاغه و صحيفة سجاديه استفاده شده است، با توجه به احترام ويژه اي كه اين آثار دارند ابتداي فهرست منابع عربي بدون رعايت ترتيب الفبا آورده مي شود. چنانچه از ترجمة خاصي از سه كتاب مذكور استفاده شده است، پس از آنها ذكر مي شود؛ بدين ترتيب:

1.قرآن كريم ، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.

2.نهج البلاغه ، ترجمه فيض الاسلام.

3.صحيفة سجاديه ، ترجمه حسين انصاريان.

اگر بيش از يك اثر از نويسنده اي استفاده شده است؛ در فهرست منابع ، شهرت و نام نويسنده كه به دنبال اولي مي آيد، تكرار نمي شود؛ بلكه به جاي آن عبارت « همو » نوشته مي شود ؛ مانند:

1.فيض ، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهاردهم ، بهار 1382 هـ.ش.

2.همو ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، چاپ اول تابستان 1368 هـ.ش ، ج1.  

همان طور كه در نمونة مذكور ملاحظه مي كنيد، بهتر است در فهرست منابع عنوان كتاب با قلم درشت و به صورت اتاليك تايپ شود.

برخي از آثار ممكن است مشخصات كامل مورد نظر جهت نوشتن در فهرست منابع را نداشته باشند؛ لذا در چنين مواردي به شرح زير عمل شود:

اگر شمارة چاپ را ندارد؛ « بي چا » نوشته شود.

اگر نام ناشر را ندارد؛ « بي نا » نوشته شود.

اگر محل نشر آن معلوم نيست؛ « بي جا » نوشته شود.

اگر تاريخ انتشار ندارد؛ « بي تا » نوشته شود.

8.رعايت اصول نگارش

 يكي از مسائل مهم در تدوين پايان نامه رعايت اصول و قواعد نگارش است. اهم مطالب مربوط به اصول نگارش كه به روش نشانه گذاري اختصاص دارد و از كتاب روش تحقيق دكتر جعفر نكونام گرفته شده است[11] ، به شرح ذيل مي آيد.

1/8.نقطه (.)

·         در پايان جملة خبري كاملي كه به جملة پس از خود وابسته نباشد؛ مانند: حق آمد. باطل رفت.

·         در پايان جملة انشايي؛ مثل: شايد اين به سود تو نباشد.

·    پس از حروف اختصاري؛ مانند: ق.م.ا ( قانون مجازات اسلامي ) پس از حروف اختصاري پركاربرد ـ چنانچه يك حرف باشد ـ نيازي به نقطه نيست؛ مانند: ص ( صفحه ) ، ش ( شمسي ) ، ق ( قمري ).

·         پس از شماره هاي عددي؛ مانند: 1. 2. 3.

يادآوري: نقطة پايان، پس از نشانه هاي ديگر مثل گيومه و پرانتز مي آيد.

2/8.ويرگول (،)

·    ميان اجزاي جمله اگر طولاني باشند؛ مانند: پس از سال ها انتظار، بالاخره ديروز بعدازظهر، آن عزيز سفر كرده آمد.

·         ميان كلمه هايي كه احتمال غلط خواني آنها مي رود؛ مانند: ما، در خلوت به روي خلق بستيم.

·    براي جدا كردن بخش هاي يك نشاني يا مشخصات يك كتاب؛ مانند: موسوي خميني ، سيدروح الله، تحريرالوسيله، … .

·         به جاي « واو » عطف؛ مانند: آب، غذا و مسكن از ضروريات اولية حيات آدمي است.

·         پس از منادا؛ مانند: اي پسر، در زندگي ادب پيشه كن.

3/8.نقطه ـ ويرگول (؛)

·         ميان جمله هاي كامل به هم وابسته؛ مانند: تو مي تواني؛ اما نمي خواهي.

·    براي جدا كردن قسيم ها ، اجزا و موارد يك چيز از يكديگر؛ مانند: آثار مولانا عبارت است از: مثنوي معنوي؛ كليات شمس؛ فيه ما فيه؛ و … .

·         پيش از كلمه ها و جمله هاي توضيحي؛ مانند: إنّما الاعمال بالنّيّات؛ عمل هر فردي در گرو نيت اوست.

4/8.دو نقطه (:)

·    پيش از قسيم ها، اجزا و موارد يك چيز؛ مانند: منابع چهارگانه استنباط احكام عبارت است از: كتاب؛ سنت؛ اجماع و عقل.

·         پيش از نقل قول مستقيم؛ مانند: حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: « ……. ».

·         پس از كلمات توضيحي؛ از قبيل: يعني ، چنان كه ، مانند ، مثال ، مثل.

5/8.سه نقطه ( )

·         براي نشان دادن كلمه يا عبارت يا جمله يا جملات محذوف يا ناتمام.

6/8.علامت پرسش (؟)

·    پس از جملة پرسشي مستقيم يا كلمه و عبارت جانشين جملة پرسشي مستقيم؛ مانند: كدام رنگ را مي پسندي؟ سبز؟ يا آبي؟

يادآوري: پس از پرسش هاي غير مستقيم، انكاري و خواهشي نقطه گذاشته مي شود؛ مانند:

استاد از دانشجو پرسيد كه آيا كتاب را خوانده است. ( پرسش غير مستقيم )

چه كسي از عاقبت امور آگاه است. ( پرسش انكاري )

اجازه مي فرماييد، رفع زحمت كنم. ( پرسش خواهشي )

7/8.خط تيرة كوتاه (ـ)

·         در دو طرف جملة معترضه؛ مثل: امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: …

8/8.گيومه ( « » ) ، ( “ ” )

·         براي نشان دادن آغاز و انجام نقل و قول مستقيم؛ مانند:

دكتر عليرضا فيض در تعريف «عاقله» مي نويسد: «عاقلة جاني عبارتند از پدر، مردان بالغ، عاقل و ثروتمند از خويشان پدري او … ».[12]

·         براي متمايز كردن عناوين و مصطلحات؛ مانند:

برخي اعتقاد دارند كه از عبارت «الانثی بالانثی» در آية 178 سوره بقره متفاوت بودن ديه زن و مرد فهميده می شود.

هر گاه نقل قولي در ضمن نقل قولي ديگر آورده شود، ميان دو نشانة نقل و قول متمايز از قبلي،

مثل ( “  ” ) قرار داده مي شود؛ مانند:

«گفت: در جايي خوانده ام: “ يا خاموش باش، يا حرفي بزن كه از خاموشي بهتر باشد”».

 

9.نكاتي ديگر

1.براي تايپ پايان نامه قلم هاي زير پيشنهاد مي شود:

الف)عناوين فصل ها با قلم تيتر (Titr ) شمارة 22 نازك؛ مانند نمون زير:

فصل نخست : كليات تحقيق

ب)عناوين مبحث ها با قلم تيتر شماره 16 نازك؛ مانند:

مبحث اول: بيان مسأله

ج)عناوين گفتارها با قلم تيتر شماره 13 نازك؛ مانند:

گفتار نخست: تعريف فسخ

د)متون فارسي داخلي پايان نامه با قلم لوتوس (Lotus) شماره 15 نازك ؛ مانند:

در ماده 188 ق.م آمده است: «عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثی اختيار فسخ باشد».

هـ)متون عربي داخلي پايان نامه با قلم بدر (Badr) شماره 15 نازك؛ مانند:

در قرآن كريم آمده است: «إنَّا أنـزَلـنَاهُ فِي لَـيَلَـةِ الـقَـدرِ ...».[13]

2.اگر در پايان نامه از آيات قرآن كريم استفاده مي شود، حتماً بايد به طور كامل ، دقيق و بدون اشكال اعراب گذاری شود.

3.اعراب گذاري ساير متون عربي الزامي نيست، مگر مواردي كه استاد راهنما توصيه نمايد. در هر

حال متون عربي بايد به صورت عربي تايپ شود، به عنوان مثال « ة » به صورت « ه » يا « ة »

تايپ نشود.

4.يكي از اشكالاتي كه معمولاً در پايان نامه ها كم و بيش مشاهده مي شود، اغلاط تايپي به ويژه

در متون عربي است كه به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. اگر چه دانشجو بعد از دفاع ملزم به اصلاح آنها

مي شود، اما در داوری پايان نامه به عنوان نقطه ضعف تلقی مي شود.

5.هر جا كه از اعداد براي تفكيك بخش هاي مختلف يك موضوع استفاده مي كنيد ـ از جمله در پاورقي ها ـ بعد از عدد، نقطه قرار داده شود؛ مثل: ( 2. )

6.ابتدای هر بند (پاراگراف) از هر فصل ، بخش و زير بخش در متن پايان نامه حداقل هفت میلی متر تورفتگی داشته باشد.

7.صفحات اصلي پايان نامه بدون حاشيه و با مشخصات زير باشد:

الف)فاصله بالای صفحه تا شروع سطر اول، 3 سانتي متر.

ب)فاصله آخرين سطر تا پايين صفحه، دو ونیم سانتي متر.

ج)فاصله سمت راست 3 سانتي متر و فاصله سمت چپ 2 سانتي متر.

د)فاصله بین هر سطر یک سانتی متر باشد.

هـ)شماره صفحات در قسمت پايين صفحه و وسط درج شود.

با توجه به رعايت بندهاي مذکور، تعداد سطرهای هر صفحه 24 سطر خواهد بود.

 

 چند تذکّر مهم

 1.بارها مشاهده شده است که علی رغم تحویل جزوه مربوط به نوشتن پایان نامه، برخی دانشجویان توجه لازم را به آن ندارند؛ لذا تأکید می شود که از مهم ترین ملاک های ارزیابی پایان نامه ها مواردی است که در جزوه مورد نظر بیان شده است، خواه استادان راهنما یا مشاور به آن نکات در طول تدوین پایان نامه اشاره کرده باشند یا خیر.

2.در برخی موارد دانشجویان اشکالات و اغلاط اعرابی ، املایی و حتی نگارشی موجود در پایان نامة خود را به عهده تایپ کننده می گذارند، در حالی که مسؤولیت کامل آن فقط با دانشجوست.

3.یکی از اشکالاتی که عموماً در پایان نامه های دانشجویان تاکنون مشاهده شده است، نقل قول های مکرر و طولانی و بدون توضیح ، تبیین ، تحلیل ، نقد و ... از سوی نگارنده آن می باشد، در حالی که موارد مذکور در ارزیابی پایان نامه ها نقش مهمی دارد ، لذا حضور نگارنده بايد در تدوين پايان نامه محسوس و قابل ملاحظه باشد.

4.گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی بر این نکته تأکید دارد که دانشجویان از منابع دسته اول فقهی که در لوح فشرده « المعجم الفقهي » آمده است استفاده کنند و با توجه به اینکه استفاده از منابع موجود در المعجم یکی از آسانترین راه های دسترسی به منابع دست اول است، لذا ارجاعات داده شده در پاورقی ها و فهرست منابع باید به منابعی باشد که در لوح فشرده المعجم ذکر شده است، به طوری که استادان راهنما، مشاور و داور بتوانند عنداللزوم مطالب اقتباس شده را با منابع اصلی تطبیق دهند.

5.برای دانشجویان رشته فقه هیچ موضوع حقوقی محض قابل قبول نیست، بلکه همه موضوعات باید از منظرهای فقه ، اصول فقه ، قواعد فقهی و مواردی که با تخصص این رشته تناسب کامل دارد باشد، اما برخی از دانشجویان موضوعات انتخابی را صرفاً و یا اغلب از منظر حقوقی بررسی می کنند که پذیرفته نیست.

6.تأیید استاد راهنما و مشاور مبنی بر آماده بودن پایان نامه برای دفاع به هیچ عنوان دلیلی بر اخذ نمره عالی نیست، بلکه معمولاً وقتی استاد راهنما پایان نامه را در حد قابل قبول تشخیص دهد و به این نکته برسد که دانشجو به دلایل مختلف از جمله مشغله زیاد و نداشتن اطلاعات علمی کافی فرصت و توان تقویت بیشتر پایان نامه را ندارد، آن را با تقاضای دانشجو آماده دفاع اعلام می کند. در واقع تأیید استاد راهنما به منزله تضمین اخذ حداقل نمره قبولی از دید خودشان است؛ به ویژه آنکه یک سوم از مسؤولیت ارزیابی و دادن امتیاز به پایان نامه به عهده داور است و رأی اکثریت برای نمره دادن پایان نامه حاکم نیست تا تصور شود که با نظر راهنما و مشاور اکثریت حاصل می شود.  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    جدول ارزیابی پایان نامه ها

جهت اطلاع دانشجویان گرامی از ملاکها و معیارهایی که در ارزیابی مورد تأکید

هیأت ارزیاب می باشد، جدول مربوط به شرح زیر اعلام می گردد:

 

ردیف

معیارهای ارزشیابی

حداکثر

امتیاز

1

نوآوری در موضوع و واضح بودن آن

5

2

تنظیم فهرست مطالب و تعیین سرفصل های متناسب با موضوع

10

3

تدوين چكيده مطلوب و متناسب با محتواي پايان نامه

5

4

ارائه پرسش ها یا فرضیه های رسا و متناسب با موضوع

۷

5

تعریف علمی واژه ها و اصطلاحات کلیدی پایان نامه

5

6

بهره گیری از منابع کافی و معتبر با استفاده از لوح فشرده المعجم الفقهی

۸

7

ارجاع دهی مناسب و بر اساس الگوی ارائه شده

7

8

تجزیه و تحلیل مناسب از مباحث و پردازش نگارنده

15

9

ارائه نتیجه گیری متناسب با موضوع

5

10

فقدان اشکالات تایپی، اعرابی و اغلاط املایی

5

11

رعایت اصول علمی نگارشی و ویرایشی

۵

12

تسلّط دانشجو به ارائه پایان نامه در جلسه دفاعیه

10

13

تدوين پايان نامه در زمان بندي مقرر در طرح تحقيق

۸

 ۱۴

امتیاز مربوط به گزارش هماهنگی با استاد راهنما

۵

جمع حداکثر امتیازات

100

 

                مشخصات روی جلد پایان نامه               

      

       دانشگاه آزاد اسلامی اراک

         دانشکده علوم انسانی

           گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

 موضوع:

 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح

 

 

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی  حیدری

 

 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا  صابریان

 

 

نگارش:

حسین انارکی اردکانی

 

  

تابستان 83

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه صفحه تایید استادان راهنما و مشاور

                                                                        

 

  دانشگاه آزاد اسلامی اراک

     دانشکده علوم انسانی

     گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

موضوع:

 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح

 

 

نگارش:

حسین انارکی اردکانی

 

 

 

تاريخ دفاع:  ۲۰/تیر/۱۳۸۴            نمره نهايی پايان نامه:  ۱۹ (نوزده تمام)

 

 

استاد راهنما: دکتر عباسعلی  حیدری                                  امضاء

 

 

استاد مشاور: دکتر علیرضا  صابریان                                    امضاء

 

تابستان 83

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نمونه مربوط به فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

 

 عنوان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    صفحه

 چکیده تحقیق  .........................................................................................................................

 مقدمه .............................................................................................................................................

 فصل اول: كليات تحقيق  ............................................................................................

      مبحث نخست: بيان مسأله   ....................................................................................

      مبحث دوم: تاريخچه موضوع    ................................................................................

      مبحث سوم: ضرورت، اهداف و اهميت موضوع   ......................................

      مبحث چهارم: پرسش های تحقيق  ..................................................................

      مبحث پنجم: روش تحقيق  .......................................................................................

      مبحث ششم: مروري بر تحقيقات گذشته  ..................................................

      مبحث هفتم: تعريف اصطلاحات و بيان مفاهيم  .......................................

 فصل دوم: با توجه به موضوع تعيين مي شود. ................................

      مبحث اول: ............................................................................................................................

             گفتار اول: ...........................................................................................................................

             گفتار دوم: ..........................................................................................................................

             گفتار سوم:  ......................................................................................................................

      مبحث دوم: .........................................................................................................................

             گفتار اول: .........................................................................................................................

             گفتار دوم: ........................................................................................................................

      مبحث سوم: .....................................................................................................................

 فصل سوم: با توجه به موضوع تعيين مي شود.  ..........................

      مبحث اول: ..........................................................................................................................

      مبحث دوم: .........................................................................................................................

      مبحث سوم: ......................................................................................................................

 فصل ها و بخش های احتمالی ديگر  ...........................................................

 فصل پايانی (شماره فصل): نتيجه گيری و پيشنهادها  ...........

 فهرست منابع ........................................................................................................................... 

          الف)منابع فارسی ..............................................................................................................

          ب)منابع عربی .....................................................................................................................

          ج)مقالات ................................................................................................................................

          د)ساير منابع  .......................................................................................................................

 

 1.نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم بهار 1382 هـ.ش ، ص 179.

۲لازم به ذكر است كه ارجاع دهي به شيوه هاي ديگر نيز وجود دارد؛ اما تهيه كننده اين جزوه، شيوه مذكور را ترجيح داده است. جهت كسب اطلاعات بيشتر، رك.به:نكونام، جعفر، روش تحقيق كتابخانه اي، پيشين، صص 170ـ163.

۳و۴.موسوي خميني، سيدروح الله، تحريرالوسيله ، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، ناشر: مؤسسه انتشارات دارالعلم ـ قم ، 1369 هـ.ش ، ج 3 ، ص 125.

۵.مكي العاملي ، محمدبن جمال الدين « شهيد اول » ، اللمعة الدمشقية ، ناشر: حكمت ـ قم ، 1406 هـ.ق ، ص 115.

۶.شهيد اول، اللمعة الدمشقية ، … .

۷.موسوي خميني ، سيدروح الله ، تحريرالوسيله ، پيشين ، ج 2 ، ص75.

۸.نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، پيشين ، ص 169.

۹.گلدوزيان ، ايرج ، كيفيت مقررات حاكم بر قتل غير عمد ناشي از رانندگي و تعدد سبب ، فصلنامه الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383، شماره 13 ، ص 7.

۱۰.سوره بقره ، آيه 83.

۱۱.به نقل از : نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم ،1382 هـ.ش ، ص 105.

۱۲.نكونام، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، ص 160ـ 155.

۱۳.فيض، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ چهادهم ، بهار 1382، ص 349.

۱۴.سوره قدر ، آيه 1 .

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

فهرست عناوين پايان نامه های دوره كارشناسی ارشد

 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اراك  

 تذكر : عناوين زير از اطلاعات موجود در دانشکده علوم انسانی تهیه شده است و احتمال از قلم افتادن برخی از پایان نامه ها در لیست ارائه شده به گروه منتفی نیست.  

 ادامه فهرست را در قسمت شماره ۲ ببینید.  

   نكاح ، طلاق و موضوعات مرتبط ( مهريه ، حضانت ، نفقه ، نشوز ، محارم ، عده ، رضاع و...)

رديف عنوان پايان نامه نويسنده 1 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح حسین انارکی اردکانی

 2 بررسی مبانی فقهی و حقوقی مهریه و نفقة زوجه

محبوبه     ملکی

3 طلاق رجعی و بائن در فقه امامیه و قانون مدنی

جهانگیر  احمدی

 4 بررسی دیدگاه فقه امامیه وعامه وقانون مدنی درمقدمات ازدواج مهری  قاسمی

5 موارد تحقق نشوز از دیدگاه فقه عامه و خاصه منیر  میراشرفی

 6 بررسی احکام طلاق در فقه عامه و خاصه با نگاهی به کنوانسیون حقوق زنان سیمین فراهانی منش

 7 احکام عقد نکاح از منظر فقه و قوانین موضوعه با تطبیقی بر کنوانسیون رفع کلیة اشکال تبعیض علیه زنان یارعلی سروستانی

 8 نفقة اقارب در مباني فقهي شيعه و حقوق مدني ايران محمدرضا ملكي راد

 9 بررسي مهريه از ديدگاه فقه شيعه و اهل سنت جعفر كيان زاده

10 حضانت و ولايت كودك در خانواده و حق رضاع مريم مولايي زاده

11 نگرشي به اسباب ، شرايط و احكام نفقه از ديدگاه فقه شيعه و قانون مدني الماس   جمشيدي

 12 بررسي مهر در فقه اماميه و حقوق مدني ايران مهدي  درخشان

 13 مباني فقهي محارم از ديدگاه اماميه صديقه  بنيادي

 14 احكام وآثارنفقه زوجه درفقه اماميه وجايگاه آن درحقوق خانواده فخرالسادات  علوي

15 بررسي فقهي عدة وفات و حكم زني كه شوهرش مفقودالاثر است در فقه اماميه ابوالفضل  خليلي

 16 بررسي قاعدة عسر و حرج و حق زنان در طلاق محمدحسين قاسمی

 17 بررسی احكام نفقه ازديدگاه فقه اماميه واهل سنت وقانون مدنی معصومه  طالبی

 18 نشوز،قسم و شقاق ازديدگاه فقه اماميه وتطبيق آن با قانون مدنی بهناز    مدبري

 

 19شروط ضمن عقد نكاح و آثار حقوقي آن و تحقيقي پيرامون شروط مندرج در عقدنامة نكاح مهين  اسرافيليان

20 نكاح با اهل كتاب ازديدگاه فقه اماميه وتطبيق آن با حقوق مدنی مريم  نقدي دورباطی

21 استحباب نكاح و احكام آن از ديدگاه فقه شيعه عليرضا  رضايي

 22 ولايت در نكاح در فقه عامه و خاصه و حقوق موضوعه حيدر  بابايي

23 حضانت طفل سيدمهدي موسوي

24 حدود روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از ديدگاه فقه و حقوق اسلامی شمس الله شريفي

 25 حقوق و تکالیف متقابل زوجین از منظر فقه و حقوق موضوعه ابوالفضل آلچگيني

 26  رضاع در اسلام براساس نسخة خطي ميرزا احمد فيض  سيدعباس عليپور

 27  بررسي احكام قيموميت از ديدگاه فقه و حقوق مدني  اسماعيل  ارتگلي

28  بررسی عده و احکام آن در فقه و قوانین موضوعه  محسن  یوسفوند

 29 بررسی عوامل غیرنسبی تحریم نکاح ازدیدگاه فقه عامه وخاصه  محمود  معتمد 30

 بررسي مباني فقهي ظهار ،

 ايلاء و لعان از ديدگاه فقه عامه و خاصه  زهرا کیانی **********

موضوعات مربوط به قواعد فقه رديف عنوان پايان نامه نويسنده

 1 بررسی قاعدة غرر از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی حامد          كاكولوند

 2 قواعد فقهی و کاربرد آن در اقتصاد جمیله  صالحی

 3 بررسي قاعدة لاضرر و آثار حقوقي آن از ديدگاه فقه شيعه سيدذكريا حيات الغيبي

 4 بررسي قاعدة الميسور از ديدگاه فقه شيعه منوچهر انصاري

 5 بررسي قاعدة درء از ديدگاه فقه و حقوق رسول اميدي

 6 بررسي قاعدة سلطنت و موارد آن در فقه و حقوق موضوعه محمدصادق  رجايي

 7 بررسي قاعدة البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر و موارد كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه سيدمحمد  محمودي

8 تأثير قاعدة عسر و حرج بر معاملات و عبادات از ديدگاه فقه و حقوق اسلام عبدالستار  بازرگاني

 9 بررسي قاعدة فقهي اقدام و كاربرد آن در فقه نصرالله   رشنو

10  پژوهشي پيرامون قاعدة غرور در فقه اماميه و حقوق مدني  بابک   درخشان

  11  بررسي قاعدة تلف مبيع قبل از قبض از نظر اسلام  علي متقي

 12  بررسي قاعده صحت و كاربرد آن در فقه و قوانين موضوعه  منصور احمدلو

 13  بررسي كاربرد قواعد فقهي در حقوق خانواده  گلپری ورمزيار‌

 14  بررسی قاعده علی الید و موارد کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه  پری گل  احمدی

 15  بررسی قاعده اقرار و کاربرد آن در فقه و قوانین موضوعه  عیسی  بهرامی

 16  بررسی قاعده جب و کاربرد آن در احکام فقهی و قوانین موضوعه  نریمان سبحانی نیا

 17  بررسی قاعده لزوم ازديدگاه فقه عامه و خاصه و کاربرد آن در قانون مدنی  مجید   عبدی

 18 حقوق اقلیت های مذهبی با تأكيد بر دو قاعده فقهي الزام و جَب  مجید سبزیان

 19     20    

**********

 موضوعات مربوط به اصول فقه رديف عنوان پايان نامه نويسنده

 1 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بتول يگانه فرد 2

 بررسی ماهیت و اهم مصادیق احکام ثانویه از منظر فقه خاصه و عامه كبري  هاشمي

 3 بررسي مباني فقهي عرف در فقه و قوانين موضوعه مريم  قهري

 4 بررسي مسألة اجزاء در اصول فقه شيعه عليرضا عسگري

 5 بررسي مقايسه اي بين امارات و اصول عمليه از ديدگاه معصومين علي دستجاني فراهاني

 6 كاربرد عرف در فقه و حقوق اسلامي ناصر نيسي

7 نقش عرف در مسائل حقوقي عشاير عرب خوزستان حميد  چلداوي

 8 تجزي در اجتهاد از ديدگاه فقه تشيع سيدنورالله شبيري

 9 مباني فقهي تساهل و تسامح با توجه به آراء امام خميني (ره) حيدر   اماني فر

 10 اصاله الصحه و جايگاه آن در مباحث فقهي و حقوقي علي محمد  بازوند

 11 بررسي حكم تجري در اصول فقه رحمت الله  صادقي

 12 بررسي موضوع اصولي اقل و اكثر استقلالي و ارتباطي علي  نجفي سواد

 13 بررسي مسألة اصولي ترتّب سيدداوود  سجادي فر

 14 بررسي سيرة عقلا در كشف حكم شرعي بهزاد   اسماعيلي

15 بررسي تعارض اصل و ظاهر و موارد آن در فقه و حقوق غلامرضا   جلالي

 16 حجيت علم قاضي در امور كيفري و حقوقي محمدعلي   آذريان

17 اوصاف اوامر و خصوصيات آن در فقه اماميه مهدي  جابري زاده

 18 مقدمات حكمت و نقش آن در اطلاق ابوالفضل   سبحاني فرد

 19  نقش و کاربرد الفاظ در استنباط احکام فقهی  محمدحسین ایرانی

 20  بررسی مبانی حجیت خبر واحد از منظر امامیه  دانیال جعفری سالمی

 21  بررسی کاربرد اصل و اماره در فقه و حقوق موضوعه  محمدمهدی هادی پناه

 22  اثر نهی بر عمل عبادی و معاملی سیدمرتضی محصل همدانی

23  بررسی ادله حجیت ظواهر قرآن و سنت   محمدصالح مهدوی نسب

 24     25    

 **********

موضوعات كيفري ( حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات و ... ) رديف عنوان پايان نامه نويسنده

 1 بررسی تطبیقی تناسب جرم و مجازات در فقه و حقوق کیفری سیده معصومه   مشهدی

 2 شرایط قصاص نفس در فقه و حقوق موضوعه نسرین        مهدوی

 3 بررسی مجازات های مالی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و ضمانت اجرایی آن محمد علی      امیری

 4 ضمان در جنایات با تأکید بر ضمان طبیب از نظر فقه و قوانین موضوعه زهرا احمدي نظام آبادي

 5 مباشرت و تسبیب در امور مدنی و کیفری فاطمه  عباسی

6 بررسی تطبیقی جرم سیاسی بغی و محاربه از دیدگاه فقه امامیه و عامه مینا  ترابی

 7 حمایت کیفری از حرمت و حیثیت اشخاص در فقه و حقوق موضوعه حکیمه  عزیزی

 8 مبانی فقهی و حقوقی تأثیر کفر در احکام شهادات و قوانین جزایی اسلام سيدعطا, الله ميرعابدين

 9 بررسي مجازات اعدام درفقه و حقوق موضوعه رضوان صادقي

 10 مسؤوليت كيفري اطفال از منظر فقه اماميه علي پرتوي

 11 بررسي مقايسه اي مباني حقوق اسلامي و ديدگاه جامعه شناسي انحرافات در بارة مجرم يا بيمار بودن معتادان به مواد مخدر ... حسينعلي ميرزاجاني رودپشتي

 12 بررسي آثار حقوقي و جزايي تنبيه دانش آموزان از ديدگاه فقه شيعه و روانشناسي جعفر خيراللهي

 13 بررسي تطبيقي قصاص در فقه اماميه و مذاهب چهارگانة اهل سنت محمدجواد  رضايي

 14 مشروعيت فقهي قصاص أنف و عين از ديدگاه اماميه و ساير جراحات وارده به رأس و وجه مهرداد خاوياري

15 دية منافع بهزاد نصيري

 16 تبيين فقهي معاونت در جرم و تطبيق آن با حقوق موضوعه مهناز   مؤمني

 17 آثار و احكام تعدد جرم از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مصطفي  يوسفوند

 18 تبيين فقهي مفهوم جرم و بررسي ملاكهاي تقسيم بندي آن در فقه و حقوق نريمان   رضايي نسب

 19 محاربه و افساد في الارض از ديدگاه فقه و قانون مجازات اسلامي حميد  ميرساكي نژاد

 20 بررسي حكم فقهي سابّ النبيّ و ائمة اطهار از ديدگاه اماميه و مذاهب اربعه موسي  احمدي

 21 سياست كيفري اسلام صديقه السادات غروي

 22 تعزير و تأديب در فقه اماميه و حقوق موضوعه غلامرضا  آشوري

 23 عوامل رافع مسؤوليت جزايي در فقه و حقوق موضوعه سعيد  مرداني

 24 اسباب سقوط حدّ و تعزير در فقه اماميه ابوالفضل   ذوالفقاري

 25  جرايم و مجازات هاي اطفال در فقه اماميه و حقوق ايران  ضياء  قدوسي نيا

26  بازخواني و تحليلي بر راه هاي اثبات قتل از كتاب مسالك الـأفهام شهيد ثاني (ره)  سيدمجيد  هاشمي

 27  اسباب سقوط حد و تبدیل مجازاتها به یکدیگر از دیدگاه فقه عامه و خاصه وقوانین موضوعه  زهره افروزی

 28  بررسی مبانی فقهی احکام و قوانین موضوعه راجع به اهانت و سب و لعن مقدسات دینی و مذهبی از منظر عامه وخاصه    الهام   شمس اللهی

 29  بررسی مبانی فقهی تاثیر جهل و ناآگاهی در جرایم مستوجب حد از منظر امامیه و اهل سنت  حمید  حسنی

30      

  **********

 موضوعات مربوط به ارث رديف عنوان پايان نامه نويسنده

 1 بررسی سهم الارث زوجه از دیدگاه فقه و حقوق با نگاهی به کنوانسیون حقوق زنان آمنه            شانه

 2 بررسي مانعيت قتل در ارث در فقه شيعه و حقوق مدني جواد روشن زاده 3

 بررسي ارث زن از ديدگاه فقه شيعه و قانون مدني ايران علي  آقايي باباجان

 4 ارث از ديدگاه فقه شيعه محمدرضا   زارعي

 5 بررسي ارث همسر در فقه اماميه و تطبيق آن با قانون مدني صديقه اسدي

 6 اسباب و موانع ارث از ديدگاه فقه اماميه و تطبيق با حقوق مدني فروزان الوندي

 7 بررسي مانعيت كفر از ارث در فقه و حقوق مدني محسن  سلطاني

 8 بررسي ارث موارد مشابه غرقي و مهدوم عليهم از ديدگاه فقه و قرآن حكمت علي  مظفري

 9  ميراث و اشتراكات و افتراقات فقه جعفري با ساير مذاهب  علي قلي رشيدي

10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  

    **********

موضوعات قضاء ، شهادات و ضمان رديف عنوان پايان نامه نويسنده

1 مقايسة نظرات فقهاي شيعه در رابطه با شرايط شاهد در قضا محمدصادق  باهري

 2 ضمان از نظر فقه شيعه و قوانين مدني و تجارت ايران علي محمد اسكندري

 3 بررسي پايگاه قضا در حكومت اسلامي ( در فقه شيعه ) محمدرضا انصاري

4 آداب قضاوت در اسلام با تأكيد بر مباني فقه شيعه علي  رضايي

 5 شرايط قاضي در فقه اماميه مجتبي صادقي

 6 بررسی ضمان تالف در عقد بیع از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران محمد  حیدری زادی

 7 زن و مرجعيت از ديدگاه فقه اماميه پروين مفتح زاده

 8 شرايط قاضي در فقه اماميه و تطبيق آن با مذاهب اربعه نادعلي  نعمت پور

 9 بررسي شهادت زنان در متون فقهي شيعه و حقوق مدني ايران مرتضي  استكي

 10 مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت محمد  رباني نژاد

 11 شهادت و شرايط شاهد در قضا حسن سيل آبادي

 12 موجبات ضمان در فقه اماميه  قاسم   فرجي

 13 بررسي قاضي تحكيم در فقه اماميه كيامرز  اعتدالي

 14 بررسي مباني ويژة فقهي حضرت علامه شيخ شوشتري با تأكيد بر مبحث قضاء عليرضا  يكتاپرست

 15 بررسي شرايط تزكيه در فقه اماميه و اهل سنت عليرضا  دهقاني

 16 احكام و آثار سوگند در فقه و حقوق موضوعه سعيد   خدادادي

 17 بررسي موجبات ضمان قهري در فقه اسلامي و حقوق مدني محمد  افشاري

 18 بررسي جايگاه و نقش شوراهاي حل اختلاف در فقه و حقوق موضوعه ابوالفضل  ميرزايي

 19  قضا با شاهد واحد و قسم مدعي در فقه عامه و خاصه  محمدرضا  محموديان

20  بررسي كاربرد قسم در اثبات دعاوي از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه  مهري   شيخي

 21  بررسی مسایل مالی قاضی از منظر فقه عامه و خاصه  سیدعبدالعظیم محمودی

 22  بررسی مباني فقهی قضاوت ، مرجعيت ، ولايت و امامت زن  سیدمحمد  هاشمی

 23  بازخواني و تحليلي بر  مبحث قضاء از کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی   سیدمحمود حسینی

 24     25     26     27     28     29     30  

    **********

 موضوعات مربوط به كليات عقود و عقد بيع و اجاره رديف عنوان پايان نامه نويسنده

1 بررسی اختلاف متعاقدین در عقد بیع از دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه بهروز مجدزاده خاندانی

 2 بررسی آثار فسخ و بطلان در عقد بیع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی سارا        ادیبی سده

 3 اسباب انحلال عقود از منظر فقه و قوانین موضوعه فاطمه           آذري

 4 عقد و ايقاع فضولي و آثار آن در فقه و قوانين موضوعه علي نصرت  يوسف وند

 5 عقود جایز و لازم از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه اکبر  حسینی

 6 بررسی عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی از دیدگاه فقه و قوانين موضوعه محمد  جعفري

 7 بررسي مصاديق بيع ربوي فرزانه حكمت نژار

8 بررسي مباني فقهي خيارات در عقود اسلامي از ديدگاه فقه شيعه نصرت الله قاسمي

 9 احكام شرط در معاملات جليل رفيعي

 10 بررسي اثرات عقود سفيه در فقه شيعه غلامرضا حبيبيان

 11 تهيه و بررسي شرايط صحيح بودن شرط ضمن عقد از ديدگاه فقهاي شيعه احمد  راستگرداني

 12 بررسي شرايط اساسي صحت معاملات در فقه و حقوق موضوعه ناهيد  منصوري

 13 تحليل فقهي كليات عقود در قانون مدني نصير    دريكوند

 14 بررسي اقسام و احكام شروط ضمن عقد در فقه و قوانين موضوعه فرشته  مروج الاحكامي

 15 نقش عنصر قصد و رضا در عقود و ايقاعات از منظر فقه اماميه حيدر  بارونيان

 16  تأثير اكراه و اضطرار در عقود و ايقاعات از منظر فقه و قوانين موضوعه  فاطمه  بلالی

 17  بررسی آیات فقهی مکاسب محرمه و کاربرد آن در کلام فقها   یاسر   رئیسی

 18     19     20    

  **********

موضوعات مربوط به عبادات

 ( نماز ، روزه ،حج ، خمس ، زكات و امر به معروف و ... ) رديف عنوان پايان نامه نويسنده

1 بررسي مباني فقهي صوم و صلاة مسافر كبري  حسين پور

 2 آثار امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن و روايات محمداسحاق  مسعودي

 3 بررسی خمس از دیدگاه فریقین حاجعلی  رسالتی

4 بررسي و پژوهشي در مورد زكات و اموال زكوي از ديدگاه فقه اماميه منصور صفري مقدم

 5 مباني فقهي امر به معروف و نهي از منكر با تكيه بر ديدگاههاي امام خميني (ره) عليرضا حامدي

6 نهادهاي انديشة سياسي در مناسك حج مسلمانان از ديدگاه اماميه محمد عزيز آبادي

 7 امر به معروف و نهي از منكر در اسلام معصومه   نصيري زيبا

 8  بررسي احكام اعتكاف از ديدگاه فقهي  خداداد عربي

 9  شرايط و احكام امر به معروف و نهي از منكر با تأكيد بر بررسي نقش حكومت اسلامي در آن  سيدعلي  رضوي

10  بررسی تطبیقی احکام اوقات و اجزای نمازهای یومیه از منظر فقه عامه و خاصه  مریم  خسروی کزازی

 11 بررسی مبانی فقهی احکام عمره مفرده از منظر فقه عامه و خاصه    عباسعلی امیری

 12   بررسی محرمات حج از منظر عامه و خاصه  سیدعباس حسینی کاکلکی

13  بررسی مکان نمازگزار از نظر احکام خمسه حسنعلی قلی زاده سرچشمه

 14  مبطلات روزه و آثار آن از دیدگاه فقه امامیه و عامه  رسول نظری حیاثوندی

 15  بررسی مبانی فقهی جایگاه قبله در احکام مختلف از دیدگاه عامه و خاصه ادامة فهرست پايان نامه هاي دورة كارشناسي ارشد   رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي   دانشگاه آزاد اسلامي اراك   موضوعات : ربا و ...  رديف عنوان پايان نامه نويسنده

 ۱ ربای قرضی ومعاملی از منظر فقه وحقوق موضوعه علی       ترکاشوند

 ۲ بررسي مباني فقهي حرمت ربا از ديدگاه شيعه اكبر     ده حقي                بررسی مراحل تطور در فقه با تاکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد  علی اکبر  رنجبر جهاد و دفاع

1 جهاد ابتدایی و تدافعی از دیدگاه فقه خاصه و عامه علیرضا   حبیبی اصل

 2 بررسي جهاد در اسلام پروانه شريفی انور

 3 دفاع مشروع در فقه و حقوق موضوعه ايران مجيد بختياری

 4 بررسی مبانی فقهی دفاع ازديدگاه امام خمينی (ره سيداسحاق موسوینيا

5 بررسي شرايط ، آثار و احكام دفاع مشروع در اسلام حسين   محمدی

 6 پژوهشی در مهادنه (ترك مخاصمه) از ديدگاه اسلام رضا   سلطانی

 7     8     9  

  احكام و حقوق زن و خانواده 1 تعادل حقوق زن و مرد در فقه شيعه سيداحسان ناصري

 2 جايگاه زن در نظام حقوقي اسلام مهناز  سليمي

 3 بررسي حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق آن با فقه عامه مريم  اشرف گنجوي

 4 بررسي مباني فقهي استحكام خانواده و جايگاه آن در حقوق موضوعه مجتبي  نجفي كرمانشاهي

 5 تجديد نسل يا تنظيم خانواده از ديدگاه فقه شيعه محمدعيسي رمضان توبي

 6 مباني فقهي حقوق والدين و فرزندان از ديدگاه اماميه حسين دوزبخشان

 7 حق مالكيت زن و موارد آن در فقه اماميه و قانون مدني فاطمه  صادقي

 8 بررسي حد و مرز پوشش زنان در فقه اماميه معصومه  وردي

 9 بررسي مباني فقهي پوشش زنان در جايگاه هاي مختلف علي  ظفري

 10  بررسی مباني فقهی قضاوت ، مرجعيت ، ولايت و امامت زن  سیدمحمد هاشمی

 11     12  

  ساير موضوعات

 1 بررسي موارد تحقق ارتداد از ديدگاه اماميه و حقوق موضوعه صادق نجاتی

 2 بررسي حقوق مخالفان داخلي حكومت اسلامي در فقه و قانون محسن  احمدوند

 3 اعسار و آثار حقوقي آن محمدصادق  اكبری

 4 مقارنه قانون مشاركت مدني در نظام بانكداري اسلامي با فقه اماميه علي اكبر   مرادي

 5 نقش زمان و مكان در اجتهاد از ديدگاه امام خميني (ره) عليرضا   توفيقي

6 بررسي فقهي و حقوقي جعاله و تطبيق آن با نظام بانكداري مجيد   قديمي

 7 بررسي اخذ به شفعه در فقه و حقوق مدني سيدابراهيم  حسينی

 8 بررسي عقد كفالت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه قدرت الله  خسروی

 9 بررسي مسألة قرض از ديدگاه فقهي و حقو.قي منوچهر   فلاحي

 10 احكام و حقوق جنين از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه باقر   توكّلي

 11 حدود فقهي نظارت و بازرسي در اسلام مجيد   يداللهی

 12 احياء موات از ديدگاه فقه و حقوق عباس   صائبی

 13 بررسي فقهي . حقوقي احكام صبي مميّز فرزانه   عبداللهی

 14 بررسي تطبيقي افلاس و ورشكستگي در فقه و حقوق موضوعه علی  شورينی

 15 تجسس و جاسوسي از منظر فقه و حقوق ابراهيم  صارمی

 16 درآمدي بر فقه پژوهي و چكيده پايان نامه هاي فقه و اصول مهدي  رجبي

 17 حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق اسلامي داوود   باقری

 18 پول بانك از نظر فقه اسلامي و مقايسة آن با بانكداري بين المللي محمدرضا   خانی

 19 مباني فقهي تربيت جوان از ديدگاه فقه شيعه و سنّي عزيز الله   اسدی

 20 مباني تقليد در فقه اماميه عبدالهادي   مطلق

 21 اقاله از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه محمد   محمدی

 22 بيمه و تأمين اجتماعي از ديدگاه فقهي و حقوقي علي   حسينی

 23 بررسي مالكيت اراضي در فقه اماميه غلامرضا  شهبازی

 24 بررسي احكام خنثي از ديدگاه فقه اماميه سيدعلي  اديانی

 25 سير و سياحت يا صنعت گردشگري از منظر فقه اسلامي محمدباقر   نظری

 26 بررسي احكام و آثار دادرسي غيابي در فقه و حقوق موضوعه نادعلي  متشكر

 27 بيع مصحف از نظر علماي عامه و خاصه با تأكيد بر نظر امام خميني مهرنوش  آباده ای زاده

 28 بررسي اسرار و احكام فقهي از ديدگاه نهج البلاغه ناهيد  غياضي

29 بررسي تهيه و توليد فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني و ديدن آنها از ديدگاه فقه شيعه مريم السادات  سجادي

 30 بررسي لقطه در فقه شيعه سعيد   ضيايي

 31 بررسي فقهي ولايت اب و جد بر اولاد در فقه اماميه غلامرضا  فريدوني

 32 مباني فقهي هنرهاي تجسمي يدالله   فرجي

 33 طهارت و نجاست غيرمسلمان از ديدگاه فقه حسين سليماني

 34 مباني ققهي و حقوقي احكام حجر با توجه به آراء صادره از مراجع قضايي علي پناه  كاكانژاد

 35 وصيت از ديدگاه فريقين با تكيه بر فقه شيعه نادر  محمديان

 36 نگرشي بر مشروعيت ، موارد و احكام حبس از ديدگاه فريقين علي اكبر   فاضلي

 37 شرايط اجراي قطع يد سارق در فقه اماميه و تطبيق آن با مذاهب اربعه فريدون روندي

 38 حق المارّه در فقه اسلامي ولي الله بياتي

39 بررسي احكام اموات از ديدگاه فقه شيعه اكبر  شيرزادي

 40 نصابها و مقادير شرعي در فقه اماميه محمد جلالي نژاد

 41 پژوهشي پيرامون انفال در فقه اماميه و اهل سنت عبدالرضا  اسماعيلي

 42 شركت در فقه اماميه و نظام بانكداري اسلامي حسين ناصرپور

 43 بررسي تطبيقي عقد هبه و احكام آن بر اساس فقه اماميه و اهل سنت فاطمه رنجبران

 44 بررسي اقسام حكومت و شرايط حكومت اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه مسعود عبدي

 45 پژوهشي پيرامون اسباب تملك در فقه اماميه و حقوق مدني ايران پرويز خواجه زاده

46 بررسي بحث مساقات و مغارسه در فقه اماميه و تطبيق آن با فقه اهل سنت اسماعيل سعادتمند

 47 ترمينولوژي فقهي در عقود معين قانون مدني ايران ابراهيم  عزيزي

 48 پژوهشي در مسألة امنيت اجتماعي با تكيه بر مباني فقهي و حقوقي عبدالحسين  سواری

 49 بررسي جايگاه فقهي قانون مدني و ويژگيهاي قانون صغار شاهد زيور  باقرزاده

50 احكام مريض از ديدگاه فقه اماميه شاهين   دشتي

51 بررسی احکام غایب مفقودالاثر از منظر فقه و حقوق موضوعه عبدالكاظم   دلفي

 52 مباني فقهي و حقوقي قانون ثبت احوال سالار فولادوند

 53 مردم سالاري در حكومت از نظر فقهي و حقوقي محمود   گنجوي

54 الحاق ولد از دیدگاه فقه و حقوق محمد حسین  عابدینی

 55 بررسی احکام ولدزنا از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه یحیی     یوسفی نیا

 56 بررسی تلقیح مصنوعی و آثار ناشی از آن از منظر فقه و حقوق ایران سیدرضا    قریشی

 57 پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق فریده     صباغ آمره

 58 بررسي نظرات فقهاي اماميه در اصطلاحات فقهي ابوالفضل الياسي نيا

59 احکام ودیعه از منظر فقه و حقوق موضوعه فریده         وکیلی

60 حکم شهادت بر ولایت حضرت وصیّ (ع) در اذان و اقامه حسین  طیبی

61 بررسي مباني و استدلالات فقهي در بارة شرايط سرمايه در قراض علي محمد نصيري

 62 بررسی تأثیر ابوّت در فقه و قوانین موضوعه حسین  مولوی

63 بلوغ و رشد از منظر فقه و قوانین موضوعه مصطفي اقتصاد

 64 حقوق مدني اقليتها در فقه و حقوق موضوعه صفدر قنبرزاده

 65 بررسي احكام فقهي اهل ذمه در فقه اماميه عباس نوروزي

66 فقه در سيرة عملي ـ اجتماعي ائمة معصومين (ع) غلام رضا  رحيمي

67 قمار ، مسابقات ، شطرنج ، شرط بندي و بخت آزمايي از ديدگاه فقه ذوالفقار     حق پرست

 68 مضاربه از دیدگاه فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران و تطبیق آن با نظام بانکداری کشور علی  کوشکی

69 مناصب ولی فقیه و حدود ولایت آن از دیدگاه فقه امامیه فیروز  خسروی

70 وکالت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه پوران صالحی

 71 وصیت و منجزات مریض از منظر فقه و حقوق مدنی رسول محمدی

72 راههاي رفع فقر اقتصادي در جامعة اسلامي با تأكيد بر فقه اماميه هرمز   اسدی كوه باد

 73 بررسي حقوق اقليتهاي ديني بر اساس قرارداد ذمه از ديدگاه فقه و حقوق بين الملل ابراهيم آزادبخت

 74 بررسي اقرار و اثبات نسب از ديدگاه فقه شيعه و حقوق اسلامي با تأكيد و نگرشي در قانون ثبت احوال ايران اكبر فيروزی راد

 75 بررسي مفهوم اضطرار از ديدگاه فقه و حقوق  شهربانو  كاهیدی

 76 تبيين حقوق كودك از ديدگاه فقه اسلامي محمدحسن كلانتري

 77 تـقـيـه در فقه شيعه محسن عباسي

78 مسؤوليت فقهي ، حقوقي و جزايي محجورين و قائم مقام آنان فاضل طهماسبي راد

 79 وقف و انواع آن و اختيارات حكومت اسلامي در اين زمينه با تكيه بر فقه شيعه مهدی  دباغ پور

80 فقه و هنر نقاشی و مجسمه غلامحسين عمادي

 81 بررسي فقهي صيد و ذباحه از ديدگاه فريقين اصغر كرامتي

 82 بررسي احكام غصب در فقه و حقوق مدني هدايت حسين زاده

 83 بررسي مسألة ارتداد از نظر اسلام با تطبيق برخي مسائل مربوط به آن از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه علي ميرزا سيفي عارف

 84 طهارت اهل كتاب از ديدگاه فقهاي شيعه عبدالرضا هوشمندزاده

 85 بررسی اسباب حجر و احکام و شرایط آنها در فقه شیعه               ؟؟؟

 86 بررسی وقف عام از منظر مذاهب خمسه    مریم کرمی

87 بيع اعضاي بدن انسان و ملحقات آن از منظر فقه و قوانين موضوعه  علیرضا یوسفی

 88  ولایت فقیه از دیدگاه فقه عامه و خاصه  اکرم  احمدی

 89  بررسی مجازات مفسدان اقتصادی و مالی از منظر فقه و حقوق موضوعه  مائده مبارکی مقدم

90  رشوه و احکام آن از منظر فقه عامه و خاصه و قوانین موضوعه  ایرج معظمی گودرزی

 ردیف عنوان پايان نامه نام دانشجو

 1  بررسی مبانی فقه حکومتی امامیه  مجتبی  رحیمی 

 2 بررسی مبانی فقهی مجازات قتل (غیرقصاص)،تشهیر و تبعید با نگاهی به قوانین موضوعه  اکبر  پیرداده بیرانوند

 3 بررسي تطبيقي احكام و حقوق زوجة غائب و ناشز از منظر فقه خاصه و عامه علي مومن

 4  بررسی موارد حرمت و کراهت آمیزشزوجین از منظر فقه  سعید  شورچه

 5  احکام حیازت از منظر عامه و خاصه محمدقاسم  مولایی

6 جهل و خطا در حدیث رفع و تاثیر آنها در احکام جزایی از منظر فقه امامیه  غلام  محمدی

  7 بررسی مبانی فقهی عطایا از منظر عامه و خاصه با نگاهی به قوانین موضوعه  سارا  ملک محمدی

 8  الفاظ در عقود ضرورت و عدم ضرورت آنها   پرویز  حامدیان 

 9 بررسی معاملات سلف(سلم) و صرف در فقه امامیه علی  حیدری شمی

  10 بررسی مبانی فقهی احکام مساجد  مجید  نقدی زاده 

 11 بررسی حجر صغار از منظر فقه عامه و خاصه عباسعلی  خانمحمدی

  12 ادله اثبات زنا و اقسام حد آن در فقه امامیه و اهل سنت  لیلا  شیخی 

 13 بررسی تفاوتها و اشتراکات زن و مرد در عبادات  علی نقی  یوسفوند

 14

 

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

جدول عناوين دروس دوره كارشناسي ارشد

  

فقه و مباني حقوق اسلامي

 

 

 عناوين دروسي كه همة دانشجويان بدون استثناء بايد بگذرانند

رديف

عنوان درس 

تعداد واحد

پيش نياز

1

فقه استدلالي (۱)

۴

ندارد

2

فقه استدلالي (۲)

۴

ندارد

3

فقه استدلالي (۳)

۲

ندارد

4

مباحث اصول (۱)

۴

ندارد

5

مباحث اصول (۲)

۲

مباحث اصول (۱)

6

مباحث اصول (۳)

۲

مباحث اصول (۲)

7

قواعد فقه (۱)

۲

ندارد

8

قواعد فقه (۲)

۲

قواعد فقه (۱)

9

فقه تطبيقي

۲

ندارد

10

آيات الاحكام

۲

ندارد

11

زبان خارجي (۱)

۲

ندارد

12

پايان نامه (رساله)

۶ 

پس از گذراندن همه دروس

 

عناوين دروسي كه دانشجوياني بايد بگذرانند

كه در دورة كارشناسي آنها را نگذرانده باشند

 

1

آشنایی با كامپيوتر

۲

ندارد

2

وصاياي حضرت امام (ره)

۱

ندارد

 ۳

روش تحقیق 

۲ 

ندارد

 دروس تطبيقي ( جبراني )

 

آن دسته از دانشجوياني كه مدرك دورة كارشناسي آنها غير از

فقه و مباني حقوق اسلامي و يا مدرك رسمي سطح دو حوزه

علمیه در رشته فقه و اصول مي باشد، بايد علاوه بر دروس مذكور،

حداكثر ۱۲واحد از دروس

 تخصصي دورة كارشناسي را به عنوان جبراني بگذرانند. تعيين

عناوين دروس جبراني از بین دروس تخصصی کارشناسی فقه و

مبانی حقوق اسلامی و همچنین تعداد واحد تا حداكثر مذکور

(۱۲ واحد) به عهدة گروه آموزشي مي باشد. 

 

 توضيحات :

نمرات دروس آشنایی با کامپیوتر و وصاياي حضرت امام (ره) و

روش تحقیق و دروس جبرانی در محاسبه ميانگين ( معدل )

ترمی و معدل كل مؤثر نمي باشد.

 

 

سرفصل دروس دورة كارشناسي ارشد رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي

 

سرفصل دروس دورة كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي بر اساس مصوبة

جلسة دويست و سي ام شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،

مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۰ به شرح زير مي باشد.

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه استدلالي (۱)

 

 تعداد واحد : ۴ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي :

 

قضا ـ شهادات ـ حجر ـ ضمان ـ حواله ـ كفالت ـ صلح ـ شركت ـ مضاربه

كتابهايي از قبيل وقف ، عطيه ، تجارت ، دين ، رهن ، وديعه ، عاريه ، شفعه ، وكالت ، اقرار ، احياء موات ، صيد و ذباحه ـ اطعمه و اشربه در طي ترمهاي تحصيلي به عنوان تكليف به دانشجويان داده مي شود و موظف مي شوند با مراجعه به كتابهاي جواهر و مسالك و غيره به تحقيق و بررسي آنها بپردازند.

 

منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 

منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه استدلالي (۲)

 

 

تعداد واحد : ۴ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي :

 

مزارعه ـ مساقات ـ اجاره ـ سبق و رمايه ـ جعاله ـ وصايا ـ نكاح ـ طلاق

 

منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 

منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه استدلالي (۳)

 

 

تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي : حدود و تعزيرات ـ قصاص ـ ديات

 

منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 

منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : مباحث اصول (۱)

 

تعداد واحد : ۴ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

مفاهيم ـ عام و خاص ـ مطلق و مقيد ـ مجمل و مبين ـ امارات. 

 

منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر

 

منابع فرعي درس : قوانين الاصول و رسائل شيخ انصاري

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : مباحث اصول (۲)

  

تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : مباحث اصول (۱)

 

سرفصل دروس :

 

دنبالة‌ مبحث امارات ـ تعادل و تراجيح

 

منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر

 

منابع فرعي درس : قوانين الاصول و رسائل شيخ انصاري

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : مباحث اصول (۳)

 

تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : مباحث اصول (۲)

 

سرفصل دروس :

 

اصول عمليه : برائت ، تخيير و احتياط

 

منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر و رسائل شيخ

 

منابع فرعي درس : قوانين الاصول

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : فقه تطبيقي

 

 تعداد واحد : ۲ واحد    پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

كتابهاي وصايا و ارث

 

منابع اصلي درس : خلاف شيخ طوسي

 

منابع فرعي درس : تذكرة الفقهاي علامه حلي

 

 ـــــــــــــ

 

عنوان درس : آيات الاحكام

 

 تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

آياتي از عقود و ايقاعات

 

منابع اصلي درس : كنزالعرفان فاضل مقداد

 

منابع فرعي درس : زبدة البيان في احكام القرآن مقدس اردبيلي

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : قواعد فقه (۱)

 

 تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : ندارد

 

سرفصل دروس :

 

مشتمل بر ده قاعده از قواعد مشهور فقه اسلامي نظير قاعدة لاضرر ، قاعدة يد ، قاعدة نفي عسر و حرج ، قاعدة فراغ و تجاوز ، قاعدة قرعه ، قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، قاعدة تسبيب و غيره.

 

منابع اصلي درس : جزوة استاد بر مبناي كتابهايي از قبيل : القواعد الفقهيه بجنوردي و عوائد نراقي و عناوين ميرفتاح

 

ـــــــــــــ

 

عنوان درس : قواعد فقه (۲)

 

 تعداد واحد : ۲ واحد

 

پيشنياز : قواعد فقه (۱)

 

سرفصل دروس :

 

مشتمل بر ده قاعده از قواعد مشهور فقه اسلامي نظير قاعدة غرور ، قاعدة غرر ، قاعدة نفي سبيل ، قاعدة ميسور ، قاعدة اصالة الصحة و غيره.

 

منابع اصلي درس : جزوة استاد بر مبناي كتابهايي از قبيل : القواعد الفقهيه بجنوردي و عوائد نراقي و عناوين ميرفتاح

 

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |
 

مهم ترین مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 

۱.آن دسته از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد که

 

مدرک لیسانس آنان با رشته تحصیلی در مقطع فوق لیسانس

همخوانی ندارد،بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه

 آزاد اسلامی با نظر گروه آموزشی ملزم به گذراندن


حداکثر 12 واحد

 

درسی از دروس تخصصی دوره کارشناسی آن رشته

 

به عنوان دروس جبرانی ( تطبیقی )

 

می باشند. به عنوان مثال دانشجویانی که در مقطع فوق لیسانس

 

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پذیرفته شده اند، اما 

 

رشته تحصیلی کارشناسی آنان علوم قرآن و حدیث ، دبیری

الهیات ،حقوق ، ادبیات فارسی و رشته های دیگری غیر از

فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح ۲ حوزه علمیه باشد،

مشمول دستورالعمل مذکور می شوند.  

  ۲.دانشجویانی که معدل ترمی آنان در هر یک از نیمسالها

کمتر از 14 باشد،در آن نیمسال مشروط محسوب می شوند.

 

چنانچه دانشجویی در دو نیمسالِ  تحصیلی مشروط شده

 

 باشد، مجاز به ثبت نام برای نیمسال بعد از آن نمی باشد.

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |
 

 

 

دستورالعمل تدوین پايان نامه

گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

                                     تهيه کننده: دكتر عباسعلی  حيدری

1.انتخاب موضوع

يكي از مهم ترين مراحل انجام يك پژوهش ، انتخاب موضوع مناسب از سوي محقق است. از جمله مسائلي كه در انتخاب موضوع بايد مورد نظر قرار گيرد، بدين شرح است:

الف)موضوع بايد مورد علاقة محقق باشد.

ب)موضوع بايد نو و جديد باشد. منظور از نو بودن موضوع آن است كه محقق حرف ، مطلب ، شيوه و يا سخن جديدي را براي ارائه داشته باشد و يا استنباطي نو از انديشة پيشينيان ارائه دهد.

ج)موضوع بايد براي محقق و خواننده تحقيق بدون ابهام باشد. يعني از الفاظ و عباراتي استفاده شود كه ضمن رعايت اختصار، روان ، گويا و قابل فهم باشد؛ تا اينكه برای محقق روشن باشد كه در رابطه با موضوع مورد نظر به دنبال طرح و تبيين چه نكاتي است.

د)موضوع بايد در توان محقق باشد.

هـ)موضوع بايد با رشتة تخصصي محقق همخوان باشد، بنابراین موضوعاتی که فقهی ، اصولی ، قواعد فقه و آیات الاحکام باشد مورد تأیید قرار می گیرد و موضوعات حقوقی صِرف پذیرفته نمی شود.

و)محقق بايد به در دسترس بودن منابع كافي و مناسب، اطمينان حاصل كند.

2.تهية طرح و سرفصل های  تحقيق

پس از انتخاب موضوع، محقق بايد چهارچوب كار و سرفصل های اصلي تحقيق ـ كه در لاتين به آن پلان (Plan  ) يا نقشة كار گفته مي شود ـ را تهيه و تنظيم نمايد. هر موضوع تحقيقي مي تواند اقتضاي طرح و چهارچوب خاص خود را داشته باشد؛ بنابراين نمي توان قالب يكساني را براي تمامي موضوعات ارائه نمود ؛ اما آنچه كه محقق بايد در بررسي هر موضوعي در نظر داشته باشد، ارائه كار تحقيقي خود در قالب و طرحي مشخص است؛ لذا قالب زير به عنوان نمونه پيشنهاد مي گردد.

الف) چكيدة تحقيق؛ حداكثر در دو صفحه بعد از فهرست مطالب و با شمارة صفحة يك قرار مي گيرد. چكيده بايد به نحوي تنظيم شود كه خواننده با مراجعه به آن در جريان مباحث اصلي و اساسي كه محقق بدان پرداخته است، قرار گيرد. با توجه به آنچه كه در كتاب روش تحقيق دكتر جعفر نكونام آمده است،[1] محتواي چكيده بايد شامل؛ بيان موضوع در يك جمله، هدف تحقيق، دامنه تحقيق، نوع منابع مورد استفاده و نتايج تحقيق باشد. از جمله نكاتي كه بايد در نوشتن چكيده رعايت شود، به قرار زير است:

1.از ذكر مطالبي كه در متن پايان نامه نيامده است، خودداري شود؛

2.اقوال ديگران به طور مستقيم نقل نشود ؛ بلكه به زبان پژوهشگر بيان گردد؛

3.در نوشتن مطالب از فعل گذشته و سوم شخص استفاده شود؛

4.براي مطالب ارجاعات آورده نشود؛

5.از به كار بردن اصطلاحات در خور تعريف اجتناب شده و مطالب روان و رسا باشد.

تذكر مهم : برخي در نوشتن چكيده به بيان خلاصه و فهرست مطالبي كه در قسمت هاي مختلف به آن پرداخته اند اقدام مي كنند ، در حالي كه اساساً به چنين نوشته اي چكيده اطلاق نمي شود.

ب)مقدمه؛ براي ورود به بحث اصلي، پايان نامه بايد داراي مقدمه باشد. مقدمه معمولاً بين يك تا دو صفحه مي باشد.

ج)فصل اول پايان نامه با عنوان كليات تحقيق پس از مقدمه مي آيد كه در آن به موارد زير پرداخته مي شود:

1.بيان مسأله كه به تبيين موضوع مي پردازد؛ به طوري كه محدودة بحث مشخص شود.

2.تاريخچة موضوع كه طي آن تاريخچه مختصري از موضوع ارائه مي گردد.

3.ضرورت، اهداف و اهميت موضوع كه طي يكي دو صفحه آورده مي شود.نگارنده در این قسمت

باید به سه سوال زیر به صورت نسبتا مشروح پاسخ دهد:

الف)چه ضرورتی اقتضا نموده که نگارنده به این موضوع بپردازد؟

ب)نگارنده با پرداختن به این موضوع چه اهدافی را دنبال می کند؟

ج)در شرایط کنونی پرداختن به این موضوع دارای چه اهمیتی بوده است؟

4.پرسش هاي تحقيق و فرضيه ها؛ هر تحقيق بايد داراي فرضيات و يا پرسش هايي باشد كه اساس و پايه پايان نامه را به خود اختصاص مي دهد و محقق تا پايان كار تمام تلاش خود را در راستای بررسی و اثبات فرضيه ها و يا پاسخ گويی به پرسش های تحقيق به كار می گيرد.

فرضيات بايد جملات خبری باشند. البته اثبات فرضيه الزامی نيست؛ يعني ممكن است محقق پس از پايان بررسی فرضيه اوليه خود، به نتيجه ای مغاير با آن دست يابد.

5.روش تحقيق؛ روش تحقيقي كه نگارندة پايان نامه براي تدوين آن برگزيده و در نظر گرفته است بايد آورده شود.

6.مروري بر تحقيقات گذشته ؛ نگارنده بايد قبل از بررسی موضوعِ مورد نظر خود، كارهاي پژوهشی كه ديگران در رابطه با آن انجام داده اند ـ اعم از کتاب ، مقاله ، پایان نامه و ... ـ را بررسي و نقاط قوت و ضعف هر يك را تجزيه و تحليل نمايد و در پی آن از پرداختن مجدد به موضوعی که دنبال می کند دفاع کند. منظور از اين مبحث ذكر كتب مفصل فقهي و روايي و كتب قواعد فقهي كه در بابي از ابواب به موضوعات فقهي پرداخته اند، نيست ؛ بلكه منظور كتب ، مقالات و پايان نامه هايي است كه به طور كلي يا جزئي به موضوع محقق پرداخته باشند.

7.تعريف اصطلاحات و بيان مفاهيم؛ نويسنده پايان نامه بايد اصطلاحات كليدی و اصلی موضوع را با

 استفاده از منابع معتبر و دست اول از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف نماید تا مراد نویسنده پایان نامه از

واژه های بکار رفته در موضوع تحقیق تبیین شود.  

ممکن است سوال شود که چه واژه هایی در این قسمت باید تعریف شود؟

در پاسخ باید گفت که اولا تمامی واژه هایی که در عنوان و موضوع پایان نامه به کار رفته باید از نظر

لغت و در صورت لزوم در اصطلاح علم مورد نظر تعریف شود. به عنوان مثال اگر موضوع پایان نامه ای

 «بررسی طلاق رجعی و بائن از منظر عامه و خاصه» باشد در قسمت تعریف اصطلاحات باید

واژه های «طلاق»، «رجعی»، «بائن»، «عامه» و «خاصه» هم از نظر لغت و با بهره گیری از

کتب لغت دست اول زبان عربی و هم در اصطلاح فقهی و فقط با استفاده از منابع دست اول فقهی

(نه حقوقی) تعریف شوند. ثانیا می توان تعریف واژه هایی که در پایان نامه کاربرد معتنی بهی دارند

را در این قسمت ذکر کرد به عنوان مثال در موضوع مذکور واژه هایی مثل «مطلٌق»، «مطلٌقه» و ...

را می توان در این قسمت تعریف نمود.

د)فصل هاي اصلي پايان نامه؛ پس از فصل نخست كه در آن كلياتي از تحقيق بيان مي شود ، فصل هاي اصلي تحقيق كه تعداد آنها به اقتضاي موضوع و فرضيات و يا پرسش هاي تحقيق تعيين مي شود، با پيشنهاد محقق و راهنمايي استادان راهنما و مشاور تنظيم مي گردد. هر يك از اين فصل ها مي تواند به بخش هاي مختلف تقسيم شود.

عناوين فصل ها و مبحث ها بايد متناسب با موضوع تحقيق و در راستاي فرضيه ها و يا پرسش هاي تحقيق ، روان و بدون ابهام و حتي الامكان مختصر باشد. زير مجموعة هر فصل و مباحث بايد مرتبط با عناوين هر فصل و مبحث باشد.

عناوين انتخاب شده معمولاً نبايد به صورت جملة خبري و يا پرسشي باشد؛ بلكه بهتر است به صورت يك عنوان رسا و گويا باشد.

هـ)فصل نتيجه گيري و پيشنهادها ؛ پس از بررسی و تجزيه و تحليل موضوع در فصل هاي اصلی تحقيق، جمع بندی نهايی بايد در اين فصل آورده شود. محقق در اين فصل بايد ضمن بيان موضوع تحقيق و اشاره اجمالی به روند بررسی موضوع، پرسش ها و فرضيه ها را به ترتيب آورده و نتيجه نهايی آنها را با اشاره ای بسيار گذرا به استدلال هر يك بيان نمايد، به طوری كه تعداد صفحات اين فصل از چهار الی پنج صفحه فراتر نرود. سپس محقق می تواند طی حداكثر يك صفحه پيشنهاد هايی را كه محققان آينده بررسی كننده موضوع مورد نظر بايد برای رسيدن به نتايج ديگر و يا بهتر مد نظر قرار دهند، ارائه كند.

  

3.قسمت هاي فرعي پايان نامه

صفحات فرعي و آغازين پايان نامه بايد به شرح زير باشد:

1/3.مشخصات روی جلد مانند نمونه فرم انتهای این دستورالعمل نوشته شود.

۲/۳.در هنگام صحافی مطابق روال معمول یک برگ سفید در نظر گرفته می شود.

۳/3.مشخصات روی جلد (بند۱/۳) دقيقاً در اولین صفحه بعد از برگ سفید مي آيد.

۴/3.صفحه بعدی پايان نامه به « بسم الله الرحمن الرحيم » اختصاص دارد.

۵/3.صفحه تأييد استادان راهنما و مشاور بعد از صفحه « بسم الله … » مي آيد. (مانند فرم نمونه انتهای این دستورالعمل)

۶/3.صفحه « تقديم به » پس از آن مي آيد. (بيش از يك صفحه نشود.)

۷/3.صفحه سپاسگزاري حداكثر در يك صفحه پس از « تقديم به » مي آيد.

بندهاي 5/3 و 6/3 الزامي نيست ، بلكه در صورت تمايل در نظر گرفته شود.

۸/3.فهرست مطالب بعد از صفحه سپاسگزاري مي آيد. با توجه به آنکه برای تقسیم بندی قسمتهای مختلف پایان نامه با اعمال سلایق مختلف از عباراتی مانند « بخش ، فصل ، گفتار ، مبحث و ... » استفاده می شود، لذا عناوین مذکور در این جزوه پیشنهادی بوده و دانشجویان می توانند با نظر استاد راهنما از عبارات دیگر استفاده کنند.

براي بازشناسی بهتر عناوين اصلی از فرعی توصيه مي شود از قلم هاي مختلف استفاده شده و برای عناوين مبحث ها و گفتارها تورفتگی در نظر گرفته شد. ( به نمونه فهرست مطالب در پایین صفحه دقت نماييد.)

4.شماره گذاری صفحات

 در مورد صفحات فرعي بدين صورت عمل شود كه صفحات قبل از فهرست مطالب به شماره گذاري نياز ندارد؛ اما صفحات مربوط به فهرست مطالب با حروف ابجد شماره گذاري مي شود. اما صفحات اصلي پايان نامه كه با چكيدة تحقيق آغاز مي شود، با اعداد و از يك شماره گذاري مي شود. شمارة صفحات فرعي و اصلي بايد در پايين صفحه و قسمت وسط باشد به مانند شماره گذاري همين جزوه باشد.

5.شيوه تدوين مطالب هر فصل یا هر مبحث

توصيه مي شود براي نوشتن مطالب هر مبحث از ورود به بحث با نقل قول مستقيم از مطالب ديگران خودداری شود؛ بلكه ابتدا عنوان مبحث را طي يكي دو بند ( پاراگراف ) به عنوان مقدمه آن مبحث تشريح نماييد(تذکر: بدون در نظر گرفتن تیتر «مقدمه»برای مباحث) و سپس ديدگاه ها و نقطه نظرهاي صاحب نظران را با دسته بندي منطقي ارائه كرده و مستندات هر يك را پس از ذكر آن ديدگاه تشريح نماييد. علاوه بر بيان اين مطالب مي توانيد به تجزيه و تحليل و يا حتي نقد آنها بپردازيد.لازم به ذکر است که در بیان نکات مقدماتی هر مبحث که از آن به پردازش اولیه نگارنده تعبیر می شودباید نکات زیر در نظر گرفته شود:

الف)تعداد سطرهای مقدماتی هر مبحث «پردازش اولیه» به حجم مطالب اصلی و محتوای آن بستگی دارد لذا این مقدمه می تواند در حد یک پاراگراف پنج سطری تا حداکثر یک صفحه باشد.

ب)در پردازش اولیه یا همان مقدمه هر مبحث ابتدا باید عنوان مبحث به اختصار تبیین شود و پس از آن علت گشوده شدن آن فصل یا مبحث آورده شود و در نهایت روند تدوین و محورهایی که نگارنده در آن مبحث بدان خواهد پرداخت اشاره شود.

در پايان هر مبحث یعنی پس از مقدمه مذکور و تبيين ، تحليل يا نقد و بررسي ديدگاه ها، چنانچه نگارندة پايان نامه ديدگاه جديدي دارد و يا يكي از ديدگاه هاي موجود را ترجيح مي دهد، با ذكر دلايل لازم آن را بيان مي دارد. ديدگاه نگارنده مي تواند دقيقاً يكي از همان ديدگاه هاي مطرح شده و يا ديدگاه جديد و مغاير و يا اينكه اصلاح شده يكی از آنها باشد.

اگر چه بهتر است نگارنده از نقل عين مطالب ديگران خودداری کرده و ديدگاه ديگران را به قلم و بيان خود در آورده و در پايان نامه بنويسد و آدرس مطالب را دقيقاً در پاورقي بياورد اما چنانچه از کتب عربی استفاده شده دانشجویان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی باید اصل متن عربی را با بهره گیری از منابع موجود در سی دی المعجم الفقهی و یا سایر منابع در نقل قول ذکر کنند تا در مرحله بررسی پایان نامه و ارزیابی استادان راهنما و مشاور و هیئت داوران بتوانند صحت برداشت نگارنده را از متون عربی تشخیص داده و اظهار نظر نمایند.

اگر مطالب عيناً از ديگری نقل مي شود، بايد آغاز و پايان آن داخل گيومه « …… » قرار داده شود.

 

6.نحوه ارجاع دهي در پاورقي[2]

اگر مطلبي براي اولين بار در پايان نامه ذكر مي شود و آن مطلب از كتابي گرفته شده باشد آدرس آن در پاورقي به شرح زير نوشته شود:

نام خانوادگي، نام، عنوان كتاب ، نام و نام خانوادگي مترجم، ناشر، محل نشر، نوبت و سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه. بين هر قسمت از اطلاعات فوق الذكر ويرگول (،) و پايان هر پاورقي نقطه (.) گذاشته شود.

نمونه[3]:

اگر از ترجمه استفاده نشده است، قسمت نام مترجم نوشته نمي شود.

عنوان كتاب ها در پاورقي ها و به ويژه در قسمت فهرست منابع و مآخذ بايد به طور كامل نوشته شود؛ به عنوان نمونه: كتاب جواهر الكلام با عنوان كامل آن ؛ يعني « جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام » نوشته شود. البته چنانچه كتابي با عنوان اختصاري شهرت دارد، مي توان در متن تحقيق از آن به اختصار نام برد.

اگر از كتاب و يا هر منبع و مرجع ديگري براي بار دوم ، سوم و … بلافاصله ( يعني پاورقي ديگري بين آنها ذكر نشده باشد) استفاده مي شود، به عبارت « همان » اكتفاء شود. اگر ازهمان منبع بلافاصله استفاده مي شود، اما شمارة صفحه و يا جلد متفاوت است، به شكل « همان ، ص 112. » و « همان ، ج 2 ، ص 236. » نوشته مي شود.

برخي از نويسندگان به عنوان خاصي شهرت دارند؛ مثل : « امام خميني » ، « شهيد اول » و … بهتر است براي بار اول نام خانوادگي و نام آنها به همراه عنواني كه بدان شهرت دارند آورده شود و براي دفعات بعدي به همان عنوان بسنده گردد.

مثال: براي بار اول[4]   براي دفعات بعدي[5] 

چنانچه براي بار دوم و بعد از آن در پايان نامه از همان منبع با فاصله استفاده مي شود، پس از ذكر نام نويسنده ، نام كتاب را آورده و به جاي بقية مشخصات لفظ « پيشين »  آورده شود و بعد از عبارت پيشين جلد و شماره صفحه مربوط ذكر شود. به نمونه اي كه در پاورقي آمده است، دقت فرماييد.[6]

چنانچه مطلبي از دو منبع استفاده شده است، ضمن رعايت تقدم و تأخر تأليف اثر ابتدا مشخصات كتاب مقدم و سپس كتاب يا كتاب هاي بعدي مي آيد.

اگر اثري داري دو يا سه مؤلف باشد، شهرت و نام هر سه تن را به ترتيبي كه پشت جلد اثر آمده است، مي نويسند؛ لكن اگر بيش از سه تن مؤلف داشته باشد، تنها نام اولين مؤلف ذكر مي شود و كلمة « و ديگران » در پي آن مي آيد؛[7] مانند: مكارم شيرازي ، ناصر و ديگران ، تفسير نمونه ، …

اگر از مقاله اي استفاده شده است، به صورت زير ارجاع داده مي شود:

نام خانوادگي نويسنده مقاله ، نام ، عنوان مقاله ، عنوان نشريه ، سال نشر ، دورة نشر، شماره انتشار ، صفحه. به نمونه اي كه در پاورقي ذكر شده است دقت كنيد.[8]  

در مورد آيات قرآن ، اگر در متن تحقيق به سوره و شمارة آيه اشاره شده است، به ذكر پاورقي نيازي نيست؛ در غير اين صورت بايد مانند نمونة مذكور در پاورقي اين صفحه[9] نوشته شود.

برخي ممكن است مطلبي را از صاحب نظري نه در كتاب و يا نوشتة آن صاحب نظر ، بلكه از كتاب و يا مقاله و يادداشت ديگري اقتباس نمايند، اولاً در يك پژوهش علمي اين گونه نقل قول ضعف محسوب مي شود ؛ لذا دانشجويان بايد براي طرح ديدگاه هر صاحب نظر، به منبع و مأخذ اصلي ( دست اول ) مراجعه كنند؛ مگر در مواردي كه منبع اصلي ناياب و يا دور از دسترس باشد. در اين صورت مي توان نام آن صاحب نظر و عنوان كتاب وي را در متن تحقيق  نوشت و در پاورقي به شكل نمونة مذكور در پاورقي اين صفحه[10] مشخصات كتابي كه مطلب از آن نقل شده است، نوشته شود.   

از بكار گيري القاب و عناوين براي افراد به ويژه عناوين غير علمي در متن تحقيق و يا پاورقي و فهرست منابع بپرهيزيد. البته بكار بردن واژه هاي « دكتر » و « آيت الله » در برخي از نوشته ها متداول است ؛ اما دانشجويان قطعاً در پاورقي و فهرست منابع از اين عناوين استفاده نكنند و در متن تحقيق اگر براي همة افراد يكسان عمل شود، مانعي به نظر نمي رسد. لازم به ذكر است كه برخي از دانشمندان و صاحب نظران به عنوان خاصي شهرت پيدا مي كنند، به گونه اي كه با آن عنوان بهتر شناخته مي شوند؛ لذا بكار بردن اين گونه عناوين در متن تحقيق بلامانع به نظر مي رسد؛ مانند: علامه طباطبايي ، علامه حلي ، محقق اردبيلي ، پروفسور حسابي و … كه البته همة اين ها، عناوين علمي هستند.

در بارة اسامي استادان راهنما و مشاور كه روي جلد و صفحة تأييد پايان نامه مي آيد، از بكار بردن عناويني چون « جناب آقاي » ، « حجه الاسلام و المسلمين » و … خودداري شود و فقط از عنوان دكتر … استفاده شود.

7.فهرست منابع و مآخذ

 در انتهاي پايان نامه فهرست منابع مي آيد كه ابتدا منابع فارسي ( كتاب )، پس از آن منابع عربي ( كتاب )، پس از آن مقالات به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده و پس از آن ساير منابع مثل مجموعه قوانين آورده مي شود. مشخصات همة منابع در اين فهرست بايد به طور كامل و به همان صورتي كه در پاورقي براي اولين بار ذكر مي شود، ـ به استثناي شمارة صفحه ـ آورده شود.

اگر از قرآن كريم ، نهج البلاغه و صحيفة سجاديه استفاده شده است، با توجه به احترام ويژه اي كه اين آثار دارند ابتداي فهرست منابع عربي بدون رعايت ترتيب الفبا آورده مي شود. چنانچه از ترجمة خاصي از سه كتاب مذكور استفاده شده است، پس از آنها ذكر مي شود؛ بدين ترتيب:

1.قرآن كريم ، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.

2.نهج البلاغه ، ترجمه فيض الاسلام.

3.صحيفة سجاديه ، ترجمه حسين انصاريان.

اگر بيش از يك اثر از نويسنده اي استفاده شده است؛ در فهرست منابع ، شهرت و نام نويسنده كه به دنبال اولي مي آيد، تكرار نمي شود؛ بلكه به جاي آن عبارت « همو » نوشته مي شود ؛ مانند:

1.فيض ، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهاردهم ، بهار 1382 هـ.ش.

2.همو ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، چاپ اول تابستان 1368 هـ.ش ، ج1.  

همان طور كه در نمونة مذكور ملاحظه مي كنيد، بهتر است در فهرست منابع عنوان كتاب با قلم درشت و به صورت اتاليك تايپ شود.

برخي از آثار ممكن است مشخصات كامل مورد نظر جهت نوشتن در فهرست منابع را نداشته باشند؛ لذا در چنين مواردي به شرح زير عمل شود:

اگر شمارة چاپ را ندارد؛ « بي چا » نوشته شود.

اگر نام ناشر را ندارد؛ « بي نا » نوشته شود.

اگر محل نشر آن معلوم نيست؛ « بي جا » نوشته شود.

اگر تاريخ انتشار ندارد؛ « بي تا » نوشته شود.

8.رعايت اصول نگارش

 يكي از مسائل مهم در تدوين پايان نامه رعايت اصول و قواعد نگارش است. اهم مطالب مربوط به اصول نگارش كه به روش نشانه گذاري اختصاص دارد و از كتاب روش تحقيق دكتر جعفر نكونام گرفته شده است[11] ، به شرح ذيل مي آيد.

1/8.نقطه (.)

·         در پايان جملة خبري كاملي كه به جملة پس از خود وابسته نباشد؛ مانند: حق آمد. باطل رفت.

·         در پايان جملة انشايي؛ مثل: شايد اين به سود تو نباشد.

·    پس از حروف اختصاري؛ مانند: ق.م.ا ( قانون مجازات اسلامي ) پس از حروف اختصاري پركاربرد ـ چنانچه يك حرف باشد ـ نيازي به نقطه نيست؛ مانند: ص ( صفحه ) ، ش ( شمسي ) ، ق ( قمري ).

·         پس از شماره هاي عددي؛ مانند: 1. 2. 3.

يادآوري: نقطة پايان، پس از نشانه هاي ديگر مثل گيومه و پرانتز مي آيد.

2/8.ويرگول (،)

·    ميان اجزاي جمله اگر طولاني باشند؛ مانند: پس از سال ها انتظار، بالاخره ديروز بعدازظهر، آن عزيز سفر كرده آمد.

·         ميان كلمه هايي كه احتمال غلط خواني آنها مي رود؛ مانند: ما، در خلوت به روي خلق بستيم.

·    براي جدا كردن بخش هاي يك نشاني يا مشخصات يك كتاب؛ مانند: موسوي خميني ، سيدروح الله، تحريرالوسيله، … .

·         به جاي « واو » عطف؛ مانند: آب، غذا و مسكن از ضروريات اولية حيات آدمي است.

·         پس از منادا؛ مانند: اي پسر، در زندگي ادب پيشه كن.

3/8.نقطه ـ ويرگول (؛)

·         ميان جمله هاي كامل به هم وابسته؛ مانند: تو مي تواني؛ اما نمي خواهي.

·    براي جدا كردن قسيم ها ، اجزا و موارد يك چيز از يكديگر؛ مانند: آثار مولانا عبارت است از: مثنوي معنوي؛ كليات شمس؛ فيه ما فيه؛ و … .

·         پيش از كلمه ها و جمله هاي توضيحي؛ مانند: إنّما الاعمال بالنّيّات؛ عمل هر فردي در گرو نيت اوست.

4/8.دو نقطه (:)

·    پيش از قسيم ها، اجزا و موارد يك چيز؛ مانند: منابع چهارگانه استنباط احكام عبارت است از: كتاب؛ سنت؛ اجماع و عقل.

·         پيش از نقل قول مستقيم؛ مانند: حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: « ……. ».

·         پس از كلمات توضيحي؛ از قبيل: يعني ، چنان كه ، مانند ، مثال ، مثل.

5/8.سه نقطه ( )

·         براي نشان دادن كلمه يا عبارت يا جمله يا جملات محذوف يا ناتمام.

6/8.علامت پرسش (؟)

·    پس از جملة پرسشي مستقيم يا كلمه و عبارت جانشين جملة پرسشي مستقيم؛ مانند: كدام رنگ را مي پسندي؟ سبز؟ يا آبي؟

يادآوري: پس از پرسش هاي غير مستقيم، انكاري و خواهشي نقطه گذاشته مي شود؛ مانند:

استاد از دانشجو پرسيد كه آيا كتاب را خوانده است. ( پرسش غير مستقيم )

چه كسي از عاقبت امور آگاه است. ( پرسش انكاري )

اجازه مي فرماييد، رفع زحمت كنم. ( پرسش خواهشي )

7/8.خط تيرة كوتاه (ـ)

·         در دو طرف جملة معترضه؛ مثل: امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: …

8/8.گيومه ( « » ) ، ( “ ” )

·         براي نشان دادن آغاز و انجام نقل و قول مستقيم؛ مانند:

دكتر عليرضا فيض در تعريف «عاقله» مي نويسد: «عاقلة جاني عبارتند از پدر، مردان بالغ، عاقل و ثروتمند از خويشان پدري او … ».[12]

·         براي متمايز كردن عناوين و مصطلحات؛ مانند:

برخي اعتقاد دارند كه از عبارت «الانثی بالانثی» در آية 178 سوره بقره متفاوت بودن ديه زن و مرد فهميده می شود.

هر گاه نقل قولي در ضمن نقل قولي ديگر آورده شود، ميان دو نشانة نقل و قول متمايز از قبلي،

مثل ( “  ” ) قرار داده مي شود؛ مانند:

«گفت: در جايي خوانده ام: “ يا خاموش باش، يا حرفي بزن كه از خاموشي بهتر باشد”».

 

9.نكاتي ديگر

1.براي تايپ پايان نامه قلم هاي زير پيشنهاد مي شود:

الف)عناوين فصل ها با قلم تيتر (Titr ) شمارة 22 نازك؛ مانند نمون زير:

فصل نخست : كليات تحقيق

ب)عناوين مبحث ها با قلم تيتر شماره 16 نازك؛ مانند:

مبحث اول: بيان مسأله

ج)عناوين گفتارها با قلم تيتر شماره 13 نازك؛ مانند:

گفتار نخست: تعريف فسخ

د)متون فارسي داخلي پايان نامه با قلم لوتوس (Lotus) شماره 15 نازك ؛ مانند:

در ماده 188 ق.م آمده است: «عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثی اختيار فسخ باشد».

هـ)متون عربي داخلي پايان نامه با قلم بدر (Badr) شماره 15 نازك؛ مانند:

در قرآن كريم آمده است: «إنَّا أنـزَلـنَاهُ فِي لَـيَلَـةِ الـقَـدرِ ...».[13]

2.اگر در پايان نامه از آيات قرآن كريم استفاده مي شود، حتماً بايد به طور كامل ، دقيق و بدون اشكال اعراب گذاری شود.

3.اعراب گذاري ساير متون عربي الزامي نيست، مگر مواردي كه استاد راهنما توصيه نمايد. در هر

حال متون عربي بايد به صورت عربي تايپ شود، به عنوان مثال « ة » به صورت « ه » يا « ة »

تايپ نشود.

4.يكي از اشكالاتي كه معمولاً در پايان نامه ها كم و بيش مشاهده مي شود، اغلاط تايپي به ويژه

در متون عربي است كه به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. اگر چه دانشجو بعد از دفاع ملزم به اصلاح آنها

مي شود، اما در داوری پايان نامه به عنوان نقطه ضعف تلقی مي شود.

5.هر جا كه از اعداد براي تفكيك بخش هاي مختلف يك موضوع استفاده مي كنيد ـ از جمله در پاورقي ها ـ بعد از عدد، نقطه قرار داده شود؛ مثل: ( 2. )

6.ابتدای هر بند (پاراگراف) از هر فصل ، بخش و زير بخش در متن پايان نامه حداقل هفت میلی متر تورفتگی داشته باشد.

7.صفحات اصلي پايان نامه بدون حاشيه و با مشخصات زير باشد:

الف)فاصله بالای صفحه تا شروع سطر اول، 3 سانتي متر.

ب)فاصله آخرين سطر تا پايين صفحه، دو ونیم سانتي متر.

ج)فاصله سمت راست 3 سانتي متر و فاصله سمت چپ 2 سانتي متر.

د)فاصله بین هر سطر یک سانتی متر باشد.

هـ)شماره صفحات در قسمت پايين صفحه و وسط درج شود.

با توجه به رعايت بندهاي مذکور، تعداد سطرهای هر صفحه 24 سطر خواهد بود.

 

 چند تذکّر مهم

 1.بارها مشاهده شده است که علی رغم تحویل جزوه مربوط به نوشتن پایان نامه، برخی دانشجویان توجه لازم را به آن ندارند؛ لذا تأکید می شود که از مهم ترین ملاک های ارزیابی پایان نامه ها مواردی است که در جزوه مورد نظر بیان شده است، خواه استادان راهنما یا مشاور به آن نکات در طول تدوین پایان نامه اشاره کرده باشند یا خیر.

2.در برخی موارد دانشجویان اشکالات و اغلاط اعرابی ، املایی و حتی نگارشی موجود در پایان نامة خود را به عهده تایپ کننده می گذارند، در حالی که مسؤولیت کامل آن فقط با دانشجوست.

3.یکی از اشکالاتی که عموماً در پایان نامه های دانشجویان تاکنون مشاهده شده است، نقل قول های مکرر و طولانی و بدون توضیح ، تبیین ، تحلیل ، نقد و ... از سوی نگارنده آن می باشد، در حالی که موارد مذکور در ارزیابی پایان نامه ها نقش مهمی دارد ، لذا حضور نگارنده بايد در تدوين پايان نامه محسوس و قابل ملاحظه باشد.

4.گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی بر این نکته تأکید دارد که دانشجویان از منابع دسته اول فقهی که در لوح فشرده « المعجم الفقهي » آمده است استفاده کنند و با توجه به اینکه استفاده از منابع موجود در المعجم یکی از آسانترین راه های دسترسی به منابع دست اول است، لذا ارجاعات داده شده در پاورقی ها و فهرست منابع باید به منابعی باشد که در لوح فشرده المعجم ذکر شده است، به طوری که استادان راهنما، مشاور و داور بتوانند عنداللزوم مطالب اقتباس شده را با منابع اصلی تطبیق دهند.

5.برای دانشجویان رشته فقه هیچ موضوع حقوقی محض قابل قبول نیست، بلکه همه موضوعات باید از منظرهای فقه ، اصول فقه ، قواعد فقهی و مواردی که با تخصص این رشته تناسب کامل دارد باشد، اما برخی از دانشجویان موضوعات انتخابی را صرفاً و یا اغلب از منظر حقوقی بررسی می کنند که پذیرفته نیست.

6.تأیید استاد راهنما و مشاور مبنی بر آماده بودن پایان نامه برای دفاع به هیچ عنوان دلیلی بر اخذ نمره عالی نیست، بلکه معمولاً وقتی استاد راهنما پایان نامه را در حد قابل قبول تشخیص دهد و به این نکته برسد که دانشجو به دلایل مختلف از جمله مشغله زیاد و نداشتن اطلاعات علمی کافی فرصت و توان تقویت بیشتر پایان نامه را ندارد، آن را با تقاضای دانشجو آماده دفاع اعلام می کند. در واقع تأیید استاد راهنما به منزله تضمین اخذ حداقل نمره قبولی از دید خودشان است؛ به ویژه آنکه یک سوم از مسؤولیت ارزیابی و دادن امتیاز به پایان نامه به عهده داور است و رأی اکثریت برای نمره دادن پایان نامه حاکم نیست تا تصور شود که با نظر راهنما و مشاور اکثریت حاصل می شود.  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    جدول ارزیابی پایان نامه ها

جهت اطلاع دانشجویان گرامی از ملاکها و معیارهایی که در ارزیابی مورد تأکید

هیأت ارزیاب می باشد، جدول مربوط به شرح زیر اعلام می گردد:

 

ردیف

معیارهای ارزشیابی

حداکثر

امتیاز

1

نوآوری در موضوع و واضح بودن آن

5

2

تنظیم فهرست مطالب و تعیین سرفصل های متناسب با موضوع

10

3

تدوين چكيده مطلوب و متناسب با محتواي پايان نامه

5

4

ارائه پرسش ها یا فرضیه های رسا و متناسب با موضوع

۷

5

تعریف علمی واژه ها و اصطلاحات کلیدی پایان نامه

5

6

بهره گیری از منابع کافی و معتبر با استفاده از لوح فشرده المعجم الفقهی

۸

7

ارجاع دهی مناسب و بر اساس الگوی ارائه شده

7

8

تجزیه و تحلیل مناسب از مباحث و پردازش نگارنده

15

9

ارائه نتیجه گیری متناسب با موضوع

5

10

فقدان اشکالات تایپی، اعرابی و اغلاط املایی

5

11

رعایت اصول علمی نگارشی و ویرایشی

۵

12

تسلّط دانشجو به ارائه پایان نامه در جلسه دفاعیه

10

13

تدوين پايان نامه در زمان بندي مقرر در طرح تحقيق

۸

 ۱۴

امتیاز مربوط به گزارش هماهنگی با استاد راهنما

۵

جمع حداکثر امتیازات

100

 

                مشخصات روی جلد پایان نامه               

      

       دانشگاه آزاد اسلامی اراک

         دانشکده علوم انسانی

           گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

 موضوع:

 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح

 

 

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی  حیدری

 

 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا  صابریان

 

 

نگارش:

حسین انارکی اردکانی

 

  

تابستان 83

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه صفحه تایید استادان راهنما و مشاور

                                                                        

 

  دانشگاه آزاد اسلامی اراک

     دانشکده علوم انسانی

     گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

موضوع:

 نگاهی نو به عیوب موجب فسخ نکاح

 

 

نگارش:

حسین انارکی اردکانی

 

 

 

تاريخ دفاع:  ۲۰/تیر/۱۳۸۴            نمره نهايی پايان نامه:  ۱۹ (نوزده تمام)

 

 

استاد راهنما: دکتر عباسعلی  حیدری                                  امضاء

 

 

استاد مشاور: دکتر علیرضا  صابریان                                    امضاء

 

تابستان 83

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نمونه مربوط به فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

 

 عنوان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    صفحه

 چکیده تحقیق  .........................................................................................................................

 مقدمه .............................................................................................................................................

 فصل اول: كليات تحقيق  ............................................................................................

      مبحث نخست: بيان مسأله   ....................................................................................

      مبحث دوم: تاريخچه موضوع    ................................................................................

      مبحث سوم: ضرورت، اهداف و اهميت موضوع   ......................................

      مبحث چهارم: پرسش های تحقيق  ..................................................................

      مبحث پنجم: روش تحقيق  .......................................................................................

      مبحث ششم: مروري بر تحقيقات گذشته  ..................................................

      مبحث هفتم: تعريف اصطلاحات و بيان مفاهيم  .......................................

 فصل دوم: با توجه به موضوع تعيين مي شود. ................................

      مبحث اول: ............................................................................................................................

             گفتار اول: ...........................................................................................................................

             گفتار دوم: ..........................................................................................................................

             گفتار سوم:  ......................................................................................................................

      مبحث دوم: .........................................................................................................................

             گفتار اول: .........................................................................................................................

             گفتار دوم: ........................................................................................................................

      مبحث سوم: .....................................................................................................................

 فصل سوم: با توجه به موضوع تعيين مي شود.  ..........................

      مبحث اول: ..........................................................................................................................

      مبحث دوم: .........................................................................................................................

      مبحث سوم: ......................................................................................................................

 فصل ها و بخش های احتمالی ديگر  ...........................................................

 فصل پايانی (شماره فصل): نتيجه گيری و پيشنهادها  ...........

 فهرست منابع ........................................................................................................................... 

          الف)منابع فارسی ..............................................................................................................

          ب)منابع عربی .....................................................................................................................

          ج)مقالات ................................................................................................................................

          د)ساير منابع  .......................................................................................................................

 

 1.نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم بهار 1382 هـ.ش ، ص 179.

۲لازم به ذكر است كه ارجاع دهي به شيوه هاي ديگر نيز وجود دارد؛ اما تهيه كننده اين جزوه، شيوه مذكور را ترجيح داده است. جهت كسب اطلاعات بيشتر، رك.به:نكونام، جعفر، روش تحقيق كتابخانه اي، پيشين، صص 170ـ163.

۳و۴.موسوي خميني، سيدروح الله، تحريرالوسيله ، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، ناشر: مؤسسه انتشارات دارالعلم ـ قم ، 1369 هـ.ش ، ج 3 ، ص 125.

۵.مكي العاملي ، محمدبن جمال الدين « شهيد اول » ، اللمعة الدمشقية ، ناشر: حكمت ـ قم ، 1406 هـ.ق ، ص 115.

۶.شهيد اول، اللمعة الدمشقية ، … .

۷.موسوي خميني ، سيدروح الله ، تحريرالوسيله ، پيشين ، ج 2 ، ص75.

۸.نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، پيشين ، ص 169.

۹.گلدوزيان ، ايرج ، كيفيت مقررات حاكم بر قتل غير عمد ناشي از رانندگي و تعدد سبب ، فصلنامه الهيات و حقوق ، سال چهارم ، پاييز 1383، شماره 13 ، ص 7.

۱۰.سوره بقره ، آيه 83.

۱۱.به نقل از : نكونام ، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، انتشارات دانشگاه قم، چاپ دوم ،1382 هـ.ش ، ص 105.

۱۲.نكونام، جعفر ، روش تحقيق كتابخانه اي ، ص 160ـ 155.

۱۳.فيض، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ چهادهم ، بهار 1382، ص 349.

۱۴.سوره قدر ، آيه 1 .

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

براساس دستورالعمل شماره 398365/73 مورخ 28/10/88 صادره از

سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نکات زیر از دستورالعمل

مذکور جهت اطلاع دانشجویان ذی ربط اعلام می گردد:

1.دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

و دکترای عمومی به مقاله اختصاص دارد که با نظر گروه تخصصی

یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا پژوهش واحد بر اساس نوع و درجه

مجلات ... اختصاص می یابد. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی حداکثر

از نمره 18 خواهد بود.

2.این دستورالعمل برای کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

ورودی مهرماه سال تحصیلی 88 ـ 87 به بعد لازم الاجراء می باشد.

نگارش در تاريخ ۹۱/۰۷/۱۰ توسط شاگردان آیت الله دکتر علی آل بویه |

پیج رنک

آرایش